toolmorrow

Social and Behavior Change Communication lab

เริ่มต้นจากการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือ ออกแบบกิจกรรมเพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ และปรับความคิด “ชุดใหม่” อย่างมีมิติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น

ผลงานของเรา

“How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

ชื่อกิจกรรม

“How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

จุดมุ่งหมาย

เมื่อลูกถูกบูลลี่ คุณจะมีวิธีรับมืออย่างไร? คุณหมอวิมลรัตน์ ช่วยหาคำตอบได้ครับ

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาเปิดประสบการณ์

ในหัวข้อ “How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ คุณหมอวิมลรัตน์ วันเพ็ญ (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) ที่มาตอบทุกปํญหาที่คุณพ่อคุณแม่พบเจอได้ตรงจุดและหายข้องใจ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

▶ติดตามกิจกรรมดีๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ toolmorrow

#toolmorrow #คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน #bully #สสส

Facebook : https://www.facebook.com/photo/?fbid=820595853056794&set=a.790299006086479

ลูกค้า : คุณหมอวิมลรัตน์ วันเพ็ญ (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

จุดมุ่งหมาย

การรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงอยากชวนทุกคนมารู้จักกับ “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้าร่วม Online Workshop ในหัวข้อ “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

โดย toolmorrow ร่วมมือกับ ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา Mind Self and I มาร่วมทำความรู้จักความคิดและจิตใจของตนเอง ผ่านกระบวนการสำรวจตัวเอง โดย ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ติดตามกิจกรรมดีๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ toolmorrow

#toolmorrow #mindselfandi #selfawareness

Facebook : https://www.facebook.com/photo/?fbid=824407096009003&set=a.790299006086479

ลูกค้า : ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา Mind Self and I

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

จุดมุ่งหมาย

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีนวัตกรรมหรือเครื่องมือ มาสนับสนุนกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในการดำเนินชีวิตและการเลี้ยงลูก เราขอชวนทุกคนมาชมผลงานของเรากันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 23 ทีม สุดท้ายที่งาน “X-CELLENCE DAY” วันสุขล้ำแห่งมหาชนชาวสยาม

ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 5- 6 สิงหาคม 2566 ณ ตึก SIAMSCAPE ชั้น 9, สยามสแควร์

นำเสนอ Group Sharing Platform การเรียนรู้สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวภายใต้โครงการ “หัวอกเดียวกัน” ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีและสามารถช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้ผ่านปัญหาไปได้ด้วยคนหัวอกเดียวกัน

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ ” จัดโดย สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส ( สำนัก 6 )

พวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และขอชื่นชม ยินดีกับทีมนักพัฒนาทุกทีมที่ร่วมสร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสุขภาพให้คนไทยไปด้วยกัน

ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

#toolmorrow #HealthTechX #สสส #สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ #โครงการหัวอกเดียวกัน #หัวอกเดียวกัน #แม่เลี้ยงเดี่ยว

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0qdqCyJPH4oxYcD2uT4wU5i7962zdknvf1dugukFBZd67QDnGGiVJ75hhgtRsZoZol

ลูกค้า : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม เวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม เวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.

จุดมุ่งหมาย

กิจกรรมที่สายสื่อต้องห้ามพลาด กับเวทีเสวนาการทำสื่อสร้างสรรค์ คอนเทนต์ที่ดี มีประโยชน์ ขายยากจริงหรือไม่? การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สำคัญมากแค่ไหน? อะไรจุดประกายให้สร้างสรรค์สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ที่ได้ให้เกียรติเชิญ คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (ผู้ก่อตั้งเพจ toolmorrow) เป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.” เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เราดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบเทคนิคความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในสังคมครับ

ขอขอบคุณ

นักสื่อสาร:ภาคี:สัมพันธ์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#toolmorrow #สภส #สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ #สสส #เสริมพลัง #เชื่อมประสานภาคี #นักสื่อสาร #นักสื่อสารสุขภาวะ #นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ #การสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02cF273jhHyw7Bpn2jNrcTz6pfMAo44qKWcfWx1x8bY5hqoJgyz8auEMDuD4yEFhfvl

ลูกค้า : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรมเสวนา “Connect Circle”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมเสวนา “Connect Circle”

จุดมุ่งหมาย

จะดีแค่ไหน? เมื่อเหล่าภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนุบสนุนจาก สสส. (สำนัก 4) ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการในการทำงานร่วมกันเพิ่อให้เด็กและครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสเข้าร่วม งานเสวนา “Connect Circle” ครั้งที่ 4

เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้า พร้อมนำกระบวนกรพ่อแม่ จาก toolmorrow ไปร่วมทำ Workshop ให้กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการแชร์แบบกลุ่ม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและเชิญภาคีเครือข่ายมาทำงานร่วมกัน

ขอขอบคุณ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4), สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ที่ให้ toolmorrow ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้

#toolmorrow #connectcircle #พื้นที่เรียนรู้ #สสส #สำนัก4

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02ERPDj2597DxeTYEq9yRqoUiMCZG9yA6JvqqnSfYktGYX65YQyCLmiDpUHUwSD3KXl

ลูกค้า : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

Super Mom

ชื่อกิจกรรม

Super Mom Market “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว”

จุดมุ่งหมาย

เมื่อต้องกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่สายสตรอง กำลังใจและการมีทักษะในการเลี้ยงลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราอยากให้คุณมารู้จักกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Super Mom Market “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมชมศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมทัวร์ช้อปปิ้ง ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าฝีมือแม่เลี้ยงเดี่ยว Super Mom Market บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แชร์เทคนิคความรู้ในการเลี้ยงลูกและสร้างพลังบวกให้แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

toolmorrow ขอขอบคุณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร ที่เชิญเราไปร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ

#toolmorrow #SuperMom #แม่เลี้ยงเดี่ยว

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0CfP9ex3oSaXRvXXZKCi94PLhKu9fwVdWe7Zb2wwoMyosQTfDJAmLhB7QBaG7swWKl

ลูกค้า : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

Our Clients

WEEKLY UPDATES

“How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

ชื่อกิจกรรม

“How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

จุดมุ่งหมาย

เมื่อลูกถูกบูลลี่ คุณจะมีวิธีรับมืออย่างไร? คุณหมอวิมลรัตน์ ช่วยหาคำตอบได้ครับ

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาเปิดประสบการณ์

ในหัวข้อ “How to รับมือการบูลลี่ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ภายใต้โครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”

โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ คุณหมอวิมลรัตน์ วันเพ็ญ (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) ที่มาตอบทุกปํญหาที่คุณพ่อคุณแม่พบเจอได้ตรงจุดและหายข้องใจ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

▶ติดตามกิจกรรมดีๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ toolmorrow

#toolmorrow #คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน #bully #สสส

Facebook : https://www.facebook.com/photo/?fbid=820595853056794&set=a.790299006086479

ลูกค้า : คุณหมอวิมลรัตน์ วันเพ็ญ (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

จุดมุ่งหมาย

การรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงอยากชวนทุกคนมารู้จักกับ “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้าร่วม Online Workshop ในหัวข้อ “Self-Awareness ไม่ต้องรู้เขาก็รู้เราได้”

โดย toolmorrow ร่วมมือกับ ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา Mind Self and I มาร่วมทำความรู้จักความคิดและจิตใจของตนเอง ผ่านกระบวนการสำรวจตัวเอง โดย ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ติดตามกิจกรรมดีๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ toolmorrow

#toolmorrow #mindselfandi #selfawareness

Facebook : https://www.facebook.com/photo/?fbid=824407096009003&set=a.790299006086479

ลูกค้า : ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา Mind Self and I

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

จุดมุ่งหมาย

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีนวัตกรรมหรือเครื่องมือ มาสนับสนุนกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในการดำเนินชีวิตและการเลี้ยงลูก เราขอชวนทุกคนมาชมผลงานของเรากันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 23 ทีม สุดท้ายที่งาน “X-CELLENCE DAY” วันสุขล้ำแห่งมหาชนชาวสยาม

ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 5- 6 สิงหาคม 2566 ณ ตึก SIAMSCAPE ชั้น 9, สยามสแควร์

นำเสนอ Group Sharing Platform การเรียนรู้สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวภายใต้โครงการ “หัวอกเดียวกัน” ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีและสามารถช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้ผ่านปัญหาไปได้ด้วยคนหัวอกเดียวกัน

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ ” จัดโดย สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส ( สำนัก 6 )

พวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และขอชื่นชม ยินดีกับทีมนักพัฒนาทุกทีมที่ร่วมสร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสุขภาพให้คนไทยไปด้วยกัน

ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

#toolmorrow #HealthTechX #สสส #สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ #โครงการหัวอกเดียวกัน #หัวอกเดียวกัน #แม่เลี้ยงเดี่ยว

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0qdqCyJPH4oxYcD2uT4wU5i7962zdknvf1dugukFBZd67QDnGGiVJ75hhgtRsZoZol

ลูกค้า : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรม เวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม เวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.

จุดมุ่งหมาย

กิจกรรมที่สายสื่อต้องห้ามพลาด กับเวทีเสวนาการทำสื่อสร้างสรรค์ คอนเทนต์ที่ดี มีประโยชน์ ขายยากจริงหรือไม่? การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สำคัญมากแค่ไหน? อะไรจุดประกายให้สร้างสรรค์สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

รายละเอียด

toolmorrow ขอขอบคุณ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ที่ได้ให้เกียรติเชิญ คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (ผู้ก่อตั้งเพจ toolmorrow) เป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.” เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เราดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบเทคนิคความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในสังคมครับ

ขอขอบคุณ

นักสื่อสาร:ภาคี:สัมพันธ์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#toolmorrow #สภส #สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ #สสส #เสริมพลัง #เชื่อมประสานภาคี #นักสื่อสาร #นักสื่อสารสุขภาวะ #นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ #การสื่อสาร

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02cF273jhHyw7Bpn2jNrcTz6pfMAo44qKWcfWx1x8bY5hqoJgyz8auEMDuD4yEFhfvl

ลูกค้า : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

กิจกรรมเสวนา “Connect Circle”

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมเสวนา “Connect Circle”

จุดมุ่งหมาย

จะดีแค่ไหน? เมื่อเหล่าภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนุบสนุนจาก สสส. (สำนัก 4) ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการในการทำงานร่วมกันเพิ่อให้เด็กและครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสเข้าร่วม งานเสวนา “Connect Circle” ครั้งที่ 4

เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้า พร้อมนำกระบวนกรพ่อแม่ จาก toolmorrow ไปร่วมทำ Workshop ให้กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการแชร์แบบกลุ่ม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและเชิญภาคีเครือข่ายมาทำงานร่วมกัน

ขอขอบคุณ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4), สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ที่ให้ toolmorrow ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้

#toolmorrow #connectcircle #พื้นที่เรียนรู้ #สสส #สำนัก4

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02ERPDj2597DxeTYEq9yRqoUiMCZG9yA6JvqqnSfYktGYX65YQyCLmiDpUHUwSD3KXl

ลูกค้า : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

Super Mom

ชื่อกิจกรรม

Super Mom Market “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว”

จุดมุ่งหมาย

เมื่อต้องกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่สายสตรอง กำลังใจและการมีทักษะในการเลี้ยงลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราอยากให้คุณมารู้จักกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Super Mom Market “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมชมศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมทัวร์ช้อปปิ้ง ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าฝีมือแม่เลี้ยงเดี่ยว Super Mom Market บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แชร์เทคนิคความรู้ในการเลี้ยงลูกและสร้างพลังบวกให้แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

toolmorrow ขอขอบคุณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร ที่เชิญเราไปร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ

#toolmorrow #SuperMom #แม่เลี้ยงเดี่ยว

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0CfP9ex3oSaXRvXXZKCi94PLhKu9fwVdWe7Zb2wwoMyosQTfDJAmLhB7QBaG7swWKl

ลูกค้า : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow