ชื่อวิดีโอ

กตัญญูง่ายกว่าที่คิด

จุดมุ่งหมาย

ความกตัญญูคืออะไร และเราต้องทำอะไรเพื่อพ่อแม่บ้าง คำถามนี้เป็นคำถามที่ลูกหลาย ๆ คนสงสัย วิดีโอนี้เราจึงให้ลูกที่มีความเชื่อว่าความกตัญญู คือการหาเงินมาให้พ่อแม่ ได้มาทำการทดสอบกับพ่อของตนเอง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า จริงๆ แล้วความเชื่อนี้ถูก หรือ ผิด ไปชมคลิปนี้กันครับ

รายละเอียด

ความกตัญญู ในความหมายของใครหลาย ๆ คน มักจะมีรูปแบบที่ตายตัว เช่น ต้องให้เงินเดือน ต้องรับราชการ ต้องบวช ต้องซื้อของใหญ่ ๆ ให้พ่อแม่ ถ้าไม่ทำจะถูกมองว่าเป็นลูกอกตัญญู

จากการทดสอบครั้งนี้ พบว่า ความกตัญญู หรือการตอบแทนพ่อแม่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป เนื่องจากลูกแต่ละคนมีบริบท หน้าที่ และความจำเป็นที่ต่างกัน แค่เรามอบความรัก และการดูแลเอาใจใส่ท่านบ้าง นั่นก็เพียงพอแล้ว

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า การแสดงความกตัญญู หรือการตอบแทนต่อพ่อแม่นั้น ไม่มีเพียงแค่รูปแบบเดียวเสมอไป ไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินมากมายมาให้ท่านทุกเดือน แต่ความกตัญญูสามารถทำได้ง่ายกว่าที่คิด

ลูกค้า : โครงการ CP ร้อยเรียงความดี C.P.Group

ลักษณะคลิป : คลิปทดสอบสังคม

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow