การจัดการหนี้

การจัดการหนี้

จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าคุณถูกเลิกจ้างโดยไม่คาดคิด…………………………………………….มาร่วมหาคำตอบได้ในรายการนโยบาย By ประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 21.10 น. ทาง Thai PBS.รับชมรายการ นโยบาย By ประชาชน ย้อนหลังสิทธิคนพิการเข้าถึงบริการสาธารณะ – 13 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/td76Mr.แท๊กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร – 6 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/o3zTty.ผักผลไม้ปลอดภัย – 27 ก.พ. 60 >>> https://goo.gl/GM0dHG

Posted by Toolmorrow on Tuesday, 18 April 2017

Problem

คนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ไม่มีเวลาที่จะกลับไปหาคนที่คุณรัก แม้กระทั้งไม่มีความรู้ทางด้านการเงิน ซึ่งคนไทยประสบปัญหาความรู้ทางด้านการเงิน 1 ใน 3 ของคนไทย ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงิน และอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำทำให้ขาดการวางแผนในชีวิต เพราะคนวัยทำงานไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกจากบริษัทที่ทำตอนไหน และปัญหาที่หนักไปกว่านั้นหลังจากที่ขาดแคลนเรื่องเงินจะต้องไปยืมเงินจากเพื่อน ทำให้ก่อเกิดการเป็นหนีในชีวิต

Idea

เราได้ทดลองกับพนังงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เตรียมกับ HR ของบริษัทให้มาบอกกับพนังานบริษัทหรือลูกจ้าง ในเรื่องจะเลิกว่าจ้างงานพร้อมกับถามในเรื่องเงินว่าจะพออยู่ได้มั้ย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการเงินปัญหาทางด้านความรู้ทางการเงิน ของคนวัยทำงาน

Result

พนังบริษัทหรืองลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาเรื่องการเงินเริ่มคิดริเริ่มที่จะบริหารการเงินของตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การถูกเลิกว่าจ้างงาน เพราะเรื่องการเงินเป็นปัญหาสำหรับคนทุกวัยที่จะต้องมีการวางแผนอยู่เสมอ การดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow