ชื่อวิดีโอ

การศึกษาไทยใช้ระบบเดียวตัดสินเด็ก

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เราทำการทดลอง ให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่อัดอั้นใจในระบบการศึกษาไทย เข้าไปตั้งคำถามกับวิทยากรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพื่อชวนให้สังคมตั้งคำถาม และขบคิดกันต่อว่าการศึกษาไทยควรใช้ระบบเดียวตัดสินเด็กจริงหรือ ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

ปัญหาของระบบการศึกษาไทย คือการติดอยู่กับกรอบเดิม ๆ กับการมุ่งเน้นผลิตนักเรียนเพื่อเข้าไปตอบสนองอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามกระแส ส่งผลทำให้ นักเรียนที่มีความถนัดด้านอื่น นอกจากวิชาการถูกบังคับให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบ ในท้ายที่สุดนักเรียนเหล่านี้ก็จะขาดกำลังใจ และหมดไฟกับการศึกษา

การทดสอบ พบว่า คนในงานมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับที่น้องพูด คือ เราไม่สามารถวัดทุกอย่างได้ด้วยไม้บรรทัดเพียงอันเดียว เราไม่สามารถวัดได้ว่าเด็กคนไหนเก่ง เด็กคนไหนไม่เก่ง ด้วยการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว เพราะเด็กมีความชอบและความสามารถที่แตกต่างกัน

วิดีโอนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาระบบการศึกษาที่ใช้ระบบเดียวตัดสินเด็กนั้น สร้างความเจ็บปวด และบาดแผลให้กับเด็กอีกมากมายในสังคม แต่เพียงเขาไม่มีพื้นที่ หรือโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองออกก็เท่านั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อเด็กทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

ลูกค้า : TEP ภาคีเพื่อการศึกษาไทย

ลักษณะคลิป : คลิปทดสอบสังคม

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow