• ชื่อหนัง :  การศึกษาไทยใช้ระบบเดียวตัดสินเด็ก
 • Concept 
  • วิดีโอชุดนี้สะท้อนปัญหาการศึกษา ชวนให้สังคมตั้งคำถามและขบคิดกันต่อว่าการศึกษาไทยควรใช้ระบบเดียวตัดสินเด็กจริงหรือ?
  • เพราะปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือการติดอยู่กับกรอบหรือขนบเดิมๆ โดยเฉพาะยึดติดกับการมุ่งเน้นผลิตนักเรียนเพื่อเข้าไปตอบสนองอุตสาหกรรมต่างๆ ตามกระแส ส่งผลทำให้ “นักเรียนสวนกระแส” ผู้มีความถนัดในด้านอื่นๆ นอกตำราวิชาการถูกบังคับให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบ พวกไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของกระบวนการเรียนรู้ ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งในท้ายที่สุดนักเรียนเหล่านี้ก็จะขาดกำลังใจและหมดไฟกับการศึกษา
  • พวกเราจึงอยากถ่ายทอดออกมาภายใต้คอนเซปต์ “การศึกษาที่ดีไม่ควรใช้ระบบเดียวมาตัดสินเด็ก” เพราะเราไม่สามารถวัดทุกอย่างได้ด้วยไม้บรรทัดเพียงอันเดียว เด็ก ๆ ก็เหมือนกัน เราไม่สามารถวัดได้ว่าเด็กคนไหนเก่ง เด็กคนไหนไม่เก่ง ด้วยการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว เพราะเด็กมีความชอบและความสามารถที่แตกต่างกัน 
  • ผ่านการเล่าเรื่องโดยเด็กขบถที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาและฝากคำถามถึงสังคมไว้ว่า “สรุปแล้วเขาเป็นคนเก่งจริงหรือไม่?” 
 • ลูกค้า : Thailand Education Partnership 
 • ลักษณะคลิป : experiment

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow