ครอบครัว

เวลาคุณภาพ

Problem

หลาย ๆ ครอบครัวมักจะไม่มีเวลาให้กันอยู่เสมอ ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่จะต้องทำ ลูกก็ต้องเรียน พ่อและแม่ต้องทำงาน จนไม่มีเวลาให้กัน อาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตข้างหน้าของตัวเด็ก เพราะเด็กไม่ได้รับการดูแล การใส่ใจจากครอบครัวมากพอ

Idea

เราได้ทดลองกับครอบครัวแห่งหนึ่งมี พ่อแม่ลูก อยู่กัน 3 คน พ่อแม่ได้เตรียมกับทีมงาน พร้อมกับสร้างสถานะการ์ณให้เหมือนจริงมากขึ้น โดยใช้ช่วงเวลารับประทานอาหาร เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งก็ให้พ่อแม่ทำเป็นเล่นมือถือ โดยที่กำลังพูดคุยกับลูกหรือลูกกำลังเล่าเรื่องราวอยู่

Result

เมื่อพ่อแม่เริ่มเล่นมือถือในขณะที่ลูกกำลังเล่าเรื่องราว ลูกเริ่มมีนิสัยหรือปฏิกิริยาไม่พอใจในสิ่งที่พ่อแม่ทำ พ่อแม่สนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าคนในครอบครัว จนทำให้คนในครอบครัวหรือลูกก็เป็นไปตามกับพ่อแม่เช่นกันและทำให้ลูกรู้สึกถึงความใส่ใจน้อยลงจากพ่อแม่

สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow