• ชื่อหนัง : คุณเชื่อในคำว่า “ความรักชนะทุกสิ่ง” ไหม?
  • Concept  
    • วิดีโอชุดนี้สะท้อนปัญหาทางสังคมในชุดความคิดที่ฝังรากคนไทยที่ว่า “เข้าใกล้คนที่ติดเชื้อ HIV เดี๋ยวก็ติดโรค”
    • คนไทยยังมีความเชื่อและเข้าใจผิดที่ฝังลึกเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV ว่าโรคนี้สามารถติดได้ง่ายๆ ไม่ว่าทางน้ำลาย ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน สัมผัส ยุงกัด หนักสุด คือ สามารถติดได้ทางอากาศ ฯลฯ ทำให้ยังมีการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมต่อผู้ป่วย HIV กว่า 58.6 % ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดการตีตราในสังคม
    • เราจึงอยากถ่ายทอดความจริงว่าเชื้อ HIV ไม่ได้แพร่ผ่านการสัมผัสผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่ใกล้ชิดผู้มีเชื้อ HIV มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีซึ่งยังปลอดภัยจากโรคนี้ เล่าผ่านความเป็นอยู่ระหว่างเขากับผู้มีเชื้อเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ว่าทุกคนอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยวิดีโอชุดนี้จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของคำว่า “ความรักชนะทุกสิ่ง”
  • ลูกค้า : TNY plus
  • ลักษณะคลิป : interview

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow