จัดการลูกได้เลยครู เอาให้หนัก!!

จัดการลูกได้เลยครู เอาให้หนัก!!

ผู้ปกครองหลายคนคาดหวังให้ครูดูแลลูกอย่างเข้มงวด เรียนหนักๆ การบ้านเยอะๆ แต่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกเลยว่า เมื่อเรียนแบบนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไร.เราจึงทดลองให้ผู้ปกครองมาลองเรียนในแบบที่เขาคาดหวัง เป็นเวลา 1 วัน และเราอยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนมาดูคลิปนี้กันครับ

Posted by Toolmorrow on Thursday, 25 June 2020

Problem

ปัญหาการเรียนการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับสังคมในครอบครัว พ่อแม่มักจะคาดหวังในตัวลูกสูงมาก แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังเชื่อและยังมีความคิดอยู่ว่า “การปฏิรูปการศึกษามันเป็นหน้าที่ของครู เราเป็นผู้ปกครองจะทำอะไรได้จริง ๆ เหรอ” การที่ผู้ปกครองไม่ได้เข้าไปดูแลเรื่องการศึกษาของลูก แต่ฝากความคาดหวังไว้กับครูฝ่ายเดียว และให้คุณครูเข้มงวดกวดขันได้เลยเพื่อให้ลูกของพวกเขามีผลการเรียนที่ดีเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเด็กๆ เลย

Idea

เราทดลองให้ผู้ปกครองที่มีความคิดที่ว่า อยากให้ครูเข้มงวดลูกๆ ของพวกเขาเรื่องการเรียน ด้วยการให้ผู้ปกครองได้เข้าห้องเรียนและเรียนแบบลูกหลาน 1 วัน เพื่อให้ผู้ปกครองกลุ่มนี้ได้รับรู้ความรู้สึกของเด็กๆ ที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากผู้ปกครอง

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบผู้ปกครองกลุ่มนี้ เมื่อพวกเขาเรียนในแบบเดิมจบแล้ว ทีมงานได้ลองให้พวกเขาได้ร่วมกันเสนอว่าอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข และได้ทดลองเรียนด้วยสิ่งที่พวกเขาเสนอกันมา ทำให้ผู้ปกครองกลุ่มนี้เข้าใจว่า พวกเขาไม่ควรจะโยนภาระเรื่องการเรียนไว้กับครูเพียงฝ่ายเดียว แต่พวกเขาควรจะมส่วนร่วมด้วย

สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow