• ชื่อหนัง : นักล่าข่าวปลอม
  • Concept
    • รายการที่สะท้อนภาพปัญหาการใช้สื่อโซเชียลแบบขาดการระมัดระวังการส่งผลให้ถูกหลอกได้ง่ายเพราะรู้ไม่เท่าทันสื่อ
    • เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันเสพข่าวจากโลกโซเชียลมากขึ้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่จํากัดเพศหรือวัย ยิ่งทําให้ข่าวปลอมถูกพัฒนาและส่งต่อได้ง่าย จนเกิดเป็นวิกฤติข่าวปลอมขึ้นจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทันและป้องกันภัยจากสื่อโซเชียล
    • เราจึงถ่ายทอดออกมาเป็นรูปรายการ ชื่อว่า “นักล่าข่าวปลอม” ที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธี แยกแยะข่าวจิรงกับข่าวปลอมให้ออกด้วยความสนุกสนาน ไม่เครียด และเข้าใจง่าย เพื่อไม่เกิดผลกระทบจากข่าวปลอมตามมา
  • ลูกค้า : กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ลักษณะคลิป : gameshow

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow