ชื่อวิดีโอ

นักล่าข่าวปลอม

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เป็นรายการสาระบันเทิงที่จะพาทุกคนมาตีแผ่ความจริง เพื่อเรียนรู้ทักษะและการป้องกันภัยจากใช้สื่อออนไลน์ กับรายการ “นักล่าข่าวปลอม” จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

รายละเอียด

ในยุคที่โซเชียลเต็มไปด้วยข่าวปลอม และข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือมากมาย ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีองค์ความรู้ในการแยกแยะ และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมพวกนั้นได้ง่าย

เนื่องจากยุคปัจจุบันผู้คนจะเสพข่าวจากโลกโซเชียลมากขึ้น ยิ่งทําให้ข่าวปลอมถูกพัฒนา และส่งต่อได้ง่าย จนเกิดเป็นวิกฤติข่าวปลอมขึ้น ดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเริ่มเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อเหล่านี้

เราจึงทำรายการเกมโชว์ “นักล่าข่าวปลอม” เพื่อให้สาระความรู้ และเทคนิคในการตรวจสอบข่าวปลอม ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนาน ผู้ชมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์ได้

รับชมคลิปตอนอื่น ๆ เพิ่มเติม :

Ep.1 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/894949514622836/

Ep.2 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/787063075496551

Ep.3 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/361216955218095

Ep.4 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/430225681394922

Ep.5 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/213146390568369

Ep.6 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/270419067988430

Ep.7 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/171839861451277

Ep.8 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/243176497494218

Ep.9 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/461207008326840

Ep.10 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/198783771841207

Ep.11 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/3764174573680894

Ep.12 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/481291742989317

Ep.13 https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/214749916749199

ลูกค้า : กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์I)

ลักษณะคลิป : แคมเปญการเรียนรู้

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow