• ชื่อหนัง : แค่เปลี่ยนน้ำเสียง…แม่ก็มีความสุข
  • Concept
    • เพราะการสื่อสารที่ดีไม่ได้มีแค่เนื้อหาที่ครบถ้วน หรือคำพูดที่สวยหรู แต่น้ำเสียงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะ เป็นสิ่งที่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด และก็สามารถสร้าง หรือทำลายความรู้สึกดีๆ ของผู้ฟังได้เลย
    • อย่างที่เราเคยได้ยินคำว่า “คำพูด ประโยคเดียวกัน  พูดด้วยน้ำเสียง และวิธีการต่างกัน ก็สื่อความหมายต่างกันไปได้”
    • เราจึงได้ทำการทดสอบให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำเสียงกับคนเรารักผ่าน แม่-ลูก สามคู่ ว่าแค่เพียงลูกพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆ ไม่น่าฟังมีผลต่อความรู้สึกของแม่แค่ไหน?
  • ลูกค้า : Double A
  • ลักษณะคลิป : experiment

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow