ยุติคอร์รัปชัน

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/1812517829063734/?v=1812517829063734

Problem

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน ประชาชนเดือดร้อนจากคนบ้างส่วนที่ช่อโกง ทำให้ประชาชนอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งทางด้านการดำรงชีวิต การเงินอาชีพการเดินทางบนถนน ที่พักอาศัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเป็นทางการ ไม่ได้มีการแก้ไขทำให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งอาจนำพาประเทศกับเข้าสู่คอร์รัปชัน

Idea

เราได้จำลองสถานการณ์ โดยการจัดการแข่งฟุตบอลขึ้นมา และฝากเด็กเข้าไปในทีมที่แข่งทั้งสองทีมโดยการติดสินบนกับโค้ชของทั้งสองทีม เพื่อพิสูนจ์ว่าการที่ส่งคนที่ไม่มีความสามารถหรือความรู้ทางด้านนั้นก่อให้เกิดความผิดพลาดและอาจนำพาทีมแพ้ได้

Result

สิ่งที่เราได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาคือทีมฟุตบอล ก็เหมือนทีมที่จะเข้ามาพัฒนาหรือแก้ไขให้กับประชาชน แต่พอมีคนที่ไม่มีศักยภาพเข้ามาทำงานทำให้ก่อเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้งานไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ และอาจนำพาก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในอนาคตหรืออาจเกิดขึ้นไปแล้ว

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow