ชื่อวิดีโอ

รอลูกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนที่ตัวเราก่อน

จุดมุ่งหมาย

ปัญหาเบสิคที่ผู้ปกครองทุกคนอาจเคยเจอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลูกติดเกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ติดเพื่อน ไม่สนใจช่วยงานบ้าน ดังนั้นจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้บ้าง

รายละเอียด

พ่อแม่ทุกคนอยากเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นคนดี รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ แต่หากลูกมีพฤติกรรมติดเกมส์ ไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจช่วยงานบ้าน คุณจะทำอย่างไร ?

วิดีโอชุดนี้จะสื่อให้เห็นว่า “คำพูดที่ดีสร้างผลลัพธ์ทางความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” เพื่อสะท้อนให้เห็นผลการเปรียบเทียบระหว่างการตักเตือนลูก พูดกับลูกด้วยคำพูดดี ๆ กับการด่าทอ เสียงดัง ตวาดลูก เพื่อให้เห็นว่าผลลัพธ์จากการกระทำทั้ง 2 แบบนั้นจะมีความแตกต่างมากแค่ไหน

รับชมคลิปอื่น ๆ เพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/958319788086469

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/248231970577560

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/900824550540688

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/1467719593614539

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/1524983731217552

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/857552101578493

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/937313293872124

ลูกค้า : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลักษณะคลิป : แคมเปญการเรียนรู้

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow