ชื่อวิดีโอ

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ดีจริงเหรอ?

จุดมุ่งหมาย

จากแม่ที่เคยมีความคิดว่าการเลี้ยงลูกแบบสุภาษิตที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ไม่ใช่เรื่องผิด จนทำให้ลูกเริ่มต่อต้าน และไม่ฟังแม่อีกเลย

คุณแม่บ้านนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร ที่จะทำให้ลูกกลับมาสนิท และกล้าเปิดใจคุยกับแม่ได้อีกครัั้ง

รายละเอียด

แม่อุ้มจากโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน แม่ที่เลี้ยงลูกแบบรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี คือสอนลูกด้วยวิธีการดุด่า เพื่อหวังจะให้ลูกเชื่อฟังและทำตาม แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลูกกลับมีพฤติกรรมขี้ประชด ไม่ฟัง ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แตกหักกว่าเดิม

แต่หลังจาก แม่อุ้มได้เข้าร่วมโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน แม่อุ้มเปลี่ยนมาสอนลูกด้วยการชื่นชม ให้กำลังใจ เลิกดุด่า เลิกตี ใช้เหตุผลกับลูกมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า เพียงแค่คุณเปลี่ยน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนได้ จากที่เคยทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกัน ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ “เพราะครอบครัว ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะแก้ไขความผิดพลาด”

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/2961165777458279

ลูกค้า : 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน / สสส. / SOPA / DPU / CITE

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow