ชื่อวิดีโอ

ลูกแม่ต้องเป็นหมอเท่านั้น !!

จุดมุ่งหมาย

จากแม่ที่เคยคาดหวังมาก ๆ ว่าอยากให้ลูกตนเองเรียนหมอ ทั้งที่ลูกมีสิ่งที่อยากเรียนอยู่แล้ว จึงทำให้ทั้งคู่ขัดแย้งกัน แต่เพราะอะไรที่ทำให้คุณแม่ท่านนี้ยอมปล่อยให้ลูกได้เลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการ

รายละเอียด

แม่เล็กจากโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน คุณแม่ที่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกได้เป็นหมอ แต่ลูกอยากเรียนดนตรีและการแสดง ด้วยความผิดหวังจึงพลั้งปากตัดความสัมพันธ์กับลูกตนเอง

จนกระทั่ง ลูกได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนชอบก็สามารถต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ แม่จึงเข้าใจ และยอมให้ลูกเดินตามเส้นทางที่ตัวเองชอบ

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า เพียงแค่คุณเปลี่ยน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนได้ การไม่บังคับ ไม่ฝืนใจลูกนั้น “เป็นก้าวแรกสำหรับการยอมรับในตัวตนของลูกอย่างเต็มภาคภูมิ”

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/2575105672750096/

ลูกค้า : กองทุนรวมคนไทยใจดี (Bkind) โดยธนาคารกรุงเทพ

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow