อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

เพราะบริบทของสังคมไทยในทุกวันนี้ ยังมีความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV ว่าโรคนี้สามารถติดได้ง่ายๆ  ทางน้ำลาย ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน สัมผัส ยุงกัด และความเชื่อที่หนักสุดคือ ติดได้ทางอากาศ ฯลฯ 

ความเข้าใจผิดเหล่านี้ ทำให้เกิดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ และ ยังมีการเลือกปฏิบัติของคนในสังคม ต่อ ผู้ป่วย HIV กว่า 58.6 % (ข้อมูล hivhub) สาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดการตีตราในสังคม ทำให้เกิดการถูกแบ่งแยก ไม่รับเข้าทำงาน ไปจนถึงการเข้าสังคมหรือมีคู่

นี่จึงเป็นที่มาที่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ผ่าน มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และ ทูลมอโร ได้ร่วมกันจัดทำสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ว่าผู้ติดเชื้อฯ ไม่ต่างจากคนทั่วไป สามารถเรียนได้ ทำงานได้ เช่นเดียวกันกับคนที่ไม่ติดเชื้อ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ สร้างความเข้าใจเรื่อง HIV / เอดส์ ให้คนในสังคม  รู้ว่า  “ไม่ใช่โรคที่ติดง่ายๆ ” และ “ ไม่ได้น่ารังเกลียด ”  พร้อมเพิ่มความรู้ในการป้องกัน HIV 

ด้วยการสร้างการรับรู้ว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV ก็มีครอบครัวได้”  ผ่าน VDO Interview  เพื่อสื่อว่า HIV ไม่ใช่โรคที่ติดง่ายๆ และพวกเขาก็มีความรัก มีครอบครัว และมีลูก ได้เหมือนกับคนทั่วไป พร้อมการเผยแพร่บทความเชิงสัมภาษณ์ “สร้างการรับรู้ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ก็สามารถมีครอบครัว และมีลูกได้ โดยไม่ส่งผลกระทบอะไรกับคนในครอบครัว  เพื่อนบ้านที่มองเห็น การใช้ชีวิตของครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อ HIV และเขาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนได้


และสุดท้ายของโครงการ จัดกิจกรรม“สร้างการรับรู้ และ หยุดตีตรา” ในวันเอดส์โลก 

ผ่านการจัดงาน online event  เพื่อให้คนทั่วไปหรือสังคมได้เรียนรู้ และเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อ HIV มากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมนับพันคน ในปีที่ผ่านมา

สำหรับท่านที่สนใจโครงการ อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox Facebook : Toolmorrow

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow