• ชื่อหนัง : อานุภาพคำพูด
  • แนวคิด
    • วิดีโอชุดนี้สะท้อนปัญหาของการเลี้ยงลูกวัยรุ่น จากครอบครัวที่พ่อแม่มีความเชื่อที่ว่า “ต้องให้ดุลูกถึงจะทํา เพราะพูดดีๆ แล้วลูกไม่ทํา”
    • นับเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องพบเจอช่วงเวลาที่ลูกกำลังเติบโตและเรียนรู้ หลายครั้งที่พวกเขาแสดงพฤติกรรมออกมาไม่น่ารัก ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง หลายท่านจึงเลือก “ทางลัด” ที่จะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นทันทีด้วยการการดุด่า การใช้ถ้อยคำรุนแรงหรืออาจเพิ่มความโหดร้ายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
    • เราจึงถ่ายทอดออกมาภายใต้คอนเซ็ปต์ “คำพูดที่ดีสร้างผลลัพธ์ทางความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า “คงไม่มีลูกคนไหนอยากรับฟังและเชื่อฟังพ่อแม่ที่ดีแต่ใช้คำพูดและการกระทำที่รุนแรง” โดยมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง คิดก่อนพูด กับ พูดก่อนคิด วิธีการทั้ง 2 แบบจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาแตกต่างกันอย่างไร
  • ลูกค้า : กรมกิจการสตรีและครอบครัว
  • ลักษณะคลิป : วิดีโอเปรียบเทียบ

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow