เก๋าชนะ

เพราะคนแก่  ไม่ควรต้องตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และสามารถพัฒนาความเก๋า  เพื่อช่วยเหลือสังคมได้ 

ปัจจุบันการพัฒนาของโลกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนยุคใหม่ทั่วโลก ซื้อของด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัส ทำงานจากบ้าน และเข้าแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่สร้างความสนุกสนานและสะดวกสบายในโลกออนไลน์ แต่ในภาพโลกดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยนี้ มีมุมมืดที่อาชญากรไซเบอร์กำลังพัฒนาศักยภาพตนเองในโลกออนไลน์เช่นกัน ด้วยกลโกงรูปแบบใหม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกดิจิทัลอย่างมหาศาล 

โดยเฉพาะ คนแก่ หรือ ผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้านเพียงลำพังและเล่นโซเชียล มักตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ จากข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 4.2 ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย 

ผู้สูงอายุที่หันมาเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็เป็นคนกลุ่มใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียเหมือนกัน อย่างการถูกหลอกลวงข้อมูลเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์​ ทำให้ส่งต่อเรื่องราวที่ได้มาแบบผิดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหลายๆ เรื่องได้

ทูลมอโร ได้ร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้พัฒนาโครงการ เก๋าชนะ โครงการที่จะสร้างความเท่าทันภัยมิจฉาชีพออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในการใช้สื่อและเท่าทันอุบายกลโกงที่มากับสื่อออนไลน์

ความท้าทายของโครงการนี้ อยู่ที่การสร้างความตระหนักในการแก้ปัญหา การสร้างกลุ่มเพื่อจัดอบรมผ่านทางโปรแกรมซูม ซึ่งผู้สูงวัยไม่ถนัดในการใช้งาน รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี ทูลมอโรจึงได้สร้างสื่อ เป็นรายการเกมโชว์เก๋าชนะ เกมตอบคำถามโชว์ความเก๋าในโลกออนไลน์ของคนสูงวัย ที่มีทั้งความสนุกสานและได้ประโยชน์จากเนื้อหา เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายและคนทั่วไป

พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านทาง LINE OA เพื่อสร้าง Commmunity และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายที่ถนัดและคุ้นชินกับการใช้ LINE ในการสื่อสารและเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ซึ่งระบบของเกาชนะนับเป็นนวัตกรรมแรกในประเทศไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภัยกลโกงในรูปแบบต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมต่อเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในพื้นที่ตางๆใหมาทํางานรวมกัน

ซึ่งผลผลิตจากโครงการนี้นอกจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมนับหลายร้อยท่าน ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังได้เกิด ผู้นำกลุ่มเก๋าชนะ จากผู้เข้าร่วมที่ขาดความเท่าทันภัยกลโกง ที่พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการอบรมจนกลายมาเป็นวิทยากรผู้นำกลุ่มวัยเก๋าต่างๆ นับร้อยชีวิต ทำให้เกิดความเข้มแข็งนำสู่ชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก สร้างความเท่าทันภัยสื่อออนไลน์ให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในสังคม นับว่าเป็นโครงการต้นแบบสำคัญ ที่สามารถสร้างให้เกิดตัวอย่างการสร้างการเรียนรู้แก่คนสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิผล

สำหรับท่านที่สนใจโครงการเก๋าชนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox Facebook : Toolmorrow

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow