Are you OK

วลีที่ว่า “เป็นวัยรุ่นมันเจ็บปวด” อาจเป็นคำเก๋ๆ ที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่นในอดีต ซึ่งในปัจจุบันวลีนี้อาจไม่ใช่แค่คำเปรียบเปรยธรรมดา แต่กลายเป็นปัญหาสังคมที่มีผลสำรวจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ข้อมูลจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ชี้ว่าปัญหาหลักๆ ที่เด็กและเยาวชนโทรศัพท์มาขอคำปรึกษา ได้แก่เรื่อง ความเครียดและ วิตกกังวล ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว 

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาท มีอิทธิพลต่อทั้งความ สัมพันธ์ และวิธีการใช้ชีวิตของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง คนรุ่นใหม่หลายคนรู้สึกเจ็บปวดกับความจริงบนโลกโซเชียลมากขึ้น โดยข้อมูลที่น่าวิตกคือมีการพูดถึง  “ปัญหาซึมเศร้า” ในทวิตเตอร์มากกว่า 1.4 แสนข้อความและมากขึ้นทุกๆ ปี  โดยสาเหตุของการเป็นซึมเศร้าในวัยรุ่น 66% เกิดจากเรื่องความสัมพันธ์ ซึ่งหากลงลึกข้อมูลจะพบว่าสาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้าเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์จะสามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และ คนรัก ซึ่งก็คือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยนั้นเอง

นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มที่เด็กและเยาวชนเข้ารับบริการปรึกษาเพิ่มขึ้นผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เฉพาะครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 13,658 ครั้ง จากปี พ.ศ.2561 ซึ่งทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความรู้ว่า คนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องการให้คนรอบข้างยอมรับและตั้งใจรับฟังสิ่งที่เขาบอกเล่า ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน และ คนรัก  ซึ่งการรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจจะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ถึง 50 %

นี่จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ เธอยังโอเคอยู่ไหม โครงการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งจัดให้มีทั้งการสัมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวีอีโอสร้างความตระหนักต่อปัญหา โดยทีมงาน toolmorrow ได้ร่วมทดสอบไอเดียและระดมสมองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของ พ่อแม่ เพื่อน และ คนรัก ที่มีความใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้มีศักยภาพในการสื่อสารและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย


โดยในงานเสวนา จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการรับฟัง นักจิตวิทยา จนถึงครูสายแนะแนว ที่มาช่วยสร้างองค์ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อสำคัญได้แก่

  • แนะนำเทคนิคการรับฟังเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • แนะนำเทคนิคการพูดเบื้องต้น
  • เล่าประสบการณ์การทำงานกับคนเป็นโรคซึมเศร้าผ่านการยกตัวอย่างเคสจริง
  • เล่าประสบการณ์การเป็นผู้ฟังเพื่อส่งต่อความรู้สึกให้คนดูได้รู้ถึง ปัญหา อุปสรรคของการนำไปใช้จริง

ซึ่งการจัดกิจกรรมและเผยแพร่สื่อในโครงการนี้ในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้สนใจเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมเสวนาและร่วมติดตามเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากการเสวนาทีมงานทูลมอโรได้จัดทำคลิปสรุปงาน มียอดผู้ชมรวมกันนับหลายแสนวิว มีการนำความรู้และพลังที่ได้จากงานไปต่อยอดช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้ป่วยซึมเศร้าได้เป็นจำนวนมาก ได้รับผลที่ดีจากหลายครอบครัว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติและมีความประทับใจอย่างยิ่ง

สำหรับท่านที่สนใจโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox Facebook : Toolmorrow

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow