แคมเปญ

1 คนสร้างขยะได้เท่าไหร่ ?

Problem

สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง ในแต่ละวันมีผู้คนมากมายซื้ออาหารกินเป็นจำนวนมาก อาหารส่วนใหญ่จะต้องถูกใส่ภาชนะพลาสติก โฟม และภาชนะต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนและทำร้ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันหนึ่งคนไทยสร้างปริมาณขยะ 74,073 ตัน/วัน เป็นตัวเลขที่เยอะมาก

Idea

ทางทีมงานได้คิดไอเดียออกมา คือ ทางทีมงานได้ทดลองกับผู้อาสาหนึ่งคน ได้ลองให้ผู้อาสาถือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าขยะ เพื่อดูว่าภายในหนึ่งวันผู้อาสาสร้างจำนวนขยะได้เท่าไหร่ และหนักเท่าไหร่

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นจากทีมงานที่ได้ทดลองกับผู้อาสาครั้งนี้ คือ ผู้อาสาได้สร้างจำนวนขยะรวมเป็นน้ำหนักทั้งสิน 0.96 กิโลกรัม เกือบ 1 กี่โลกรัม ทำให้เห็นได้ว่าคนไทยในสังคมต่อ 1 คน สร้างจำนวนขยะ 1 กี่โลกรัม ถ้าดูจากจำนวนประชากรของคนไทย จะสามารถเห็นได้ว่าในหนึ่งวันจะมีขยะรวมทั้งหมด คิดเป็นนำหนัง 10 ล้านกี่โลกรัม

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

กรุงเทพฯแชมป์รถติดที่สุดในโลก

Problem

ทำไมประเทศไทยถึงรถติดจนติดอันดับของโลก ด้วยประชากรจำนวนมากที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ฯ ทำให้การเดินทางของคนทุกวัยติดขัดจากการจราจร เพราะมีผู้คนขับรถส่วนตัวเป็นจำนวนมากที่ใช้สำหรับในการเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้การจราจรติดขัด สาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รถของการขนส่งมวลชนไม่ได้มีความสะดวกสบายอย่างที่คิด ค่าโดยสารก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่อยากจะใช้ ทำให้คนส่วนมากหันไปใช้รถส่วนตัวมากขึ้น เพราะค่าโดยสารแพงเท่ากับราคาค่าน้ำมันที่ต้องขับไปทำธุระ

Idea

เราได้ทดลองให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นวัยทำงาน ได้ลองใช้การเดินทางปกติโดยไม่ใช้รถส่วนตัวเองตนเอง เดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน เพื่อพิสูจน์ว่าหาข้อดี ข้อเปรียบเทียบว่าการจราจรกับการขนส่งมวลชนที่เป็นอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีรึยัง และควรที่จะยังกลับไปใช้รถส่วนตัวหรือเลือกที่จะใช้การขนส่งมวลชน

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้ที่ทดสอบครั้งนี้กับเห็นหลายสิ่งหลายอย่างว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถส่วนตัวมากกว่าการขนส่งมวลชน ในหลาย ๆ สาเหตุที่ต้องใช้รถส่วนตัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แพง การขนส่งมวลชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้ใช้รถส่วนตัวมากกว่าใช้บริการขนส่งมวลชน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ใกล้ๆแค่นี้เอง

Problem

การเดินทางของคนใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยประชากรมากมายและเต็มไปด้วยความเร่งรีบ คนจำนวนมากก็จึงเลือกใช้บริการวินมอเตอร์ไซต์ เนื่องจากความสะดวกและความรวดเร็วกว่า ซึ่งในหลาย ๆ สถานการณ์คนส่วนมากมักจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อค ในเวลาเดินทางไปสถานที่ใกล้ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เพราะบนท้องถนนอาจเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็ได้

Idea

เราได้ทดสอบด้วยการให้หน้าม้าของเราไปลองเป็นวินมอเตอร์ไซต์กับผู้โดยสารทั้งหมด 40 คน เมื่อผู้โดยสารเลือกที่จะไม่ใส่หมวกทางวินมอเตอร์ไซต์จะขอเรียกเก็บค่าโดยสารที่แพงขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อค จะต้องโดยปรับตามกฎหมายโดยอ้างอิงตามกฎหมาย เพื่อดูปฏิกิริยาของผู้โดยสารว่าเป็นอย่างไร  และพิสูจน์ว่าผู้โดยสารจะยอมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยหรือไม่

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้โดยสารส่วนมาก 90 เปอร์เซ็น เลือกที่จะใส่หมวกกันน็อค ด้วยกลอุบายในการใช้กฎหมายมาใช้การเก็บราคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นที่อ้างอิงตามกฎหมาย เป็นการบังคับให้ผู้โดยสารใส่ผู้หมวกกันน็อคนิรภัย และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านเอง

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ไปใกล้ๆแค่นี้เอง

Problem

การเดินทางใกล้ ๆ ไม่ว่าจะออกไปกินข้าว ไปซื้อของใกล้ ๆ บ้าน คนบางส่วนอาจใช้ยานพาหนะที่สะดวกสบายในการเดินทางไปที่ใกล้ ๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ คนส่วนมากมักจะไม่ใส่หมวกกันน็อคเพียงเพราะไปที่ใกล้แค่นี้เอง ไม่นึกถึงความปลอดภัยของตนเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะเกิดเมื่อไหร่ ไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ การใส่หมวกกันน็อคสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวผู้ขับขี่ได้ แต่หลายคนกับไม่ใส่เพราะไปใกล้ ๆ แค่นี้เอง

Idea

เราได้ทดสอบกับครอบครัวแหง่หนึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น แต่ทีมงานได้เตรียมกับเด็กหรือลูกของคนในครอบครัว เมื่อพ่อจะขับรถมอเตอร์ไซต์ไปที่ใกล้ ๆ ในซอยลูกก็จะมาบอกพ่อให้ใส่หมวกกันน็อคไปด้วย เพื่อดูปฏิกิริยาของพ่อที่มีต่อลูกว่าเป็นยังไง และพิสูจน์ว่าจะใกล้หรือไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อก อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อยอมใส่หมวกกันน็อคตามที่ลูกบอก ถึงพ่อจะมีการบอกลูกว่ามันใกล้แค่นี้เอง แต่ด้วยความลูกที่มีความเป็นห่วงพ่ออยู่เสมออยากให้พ่อใส่หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณพ่อหรือผู้ขับขี่จักรยานยนต์

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

เป็นผู้ชายจะทำอะไรก็ได้

Problem

การทะเลาะ การทำร้ายร่างกายภายในครอบครัว อาจส่งผลทำให้เด็กในครอบครัวมีพฤติกรรมหลอกเลียนแบบทั้งทางด้านอารมณ์ สภาวะจิตใจ และแนวคิด  ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านตามสังคมในครอบครัว ซึ่งครอบครัวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้หญิงหรือคนในครอบครัวก็ตนเอง

Idea

เราได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยให้เด็กชายหนึ่งคนที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายเด็กผู้หญิง เพราะได้พฤติกรรมเลียนแบบมาจากผู้ใหญ่ที่ชอบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง เพื่อพิสูนจ์ว่าความรุนแรงที่เด็กเห็นและได้รับอาจส่งผลทำให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนในสังคมเห็นเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวและทำร้ายร่างกายผู้หญิง คนในสังคมมีท่าทีที่จะเข้าไปช่วยเหลือและถามว่าเป็นอะไรกันรึป่าว ทะเลาะกันอะไร ซึ่งเด็กที่ทีมงานได้เตรียมกันมาได้สร้างคาแรคเตอร์ให้มีพฤติกรรมหลอกเลียนแบบของผู้ปกครองหรือเลียนแบบพฤติกรรมในครอบครัวที่มีความรุนแรงให้เด็กเห็น ซึ่งมีข่าวมากมายที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง และนั้นอาจทำให้เด็กที่มีพฤติกรรมล้อเลียนแบบมาจากครอบครัวที่ทำร้ายกันให้เด็กเห็น เด็กจึงมีพฤติกรรม แนวคิดติดตัวไปยังจนเป็นวัยผู้ใหญ่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

Problem

ปัญหาของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ มีข่าวจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือคนแก่ที่ไม่สามารถดูแลหรือปกป้องตัวเองได้ ทำให้ถูกคนในครอบครัวทำร้ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในเรื่องการทำร้ายร่างกาย ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว พามาทิ้งไว้ที่อื่น ทำร้ายจิตใจ และข่มขืนผู้สูงอายุ ซึ่งคนที่เป็นผู้สูงอายุก็คือพ่อแม่ที่ถูกลูกหรือคนในครอบครัวทำร้ายอยู่เป็นประจำ ทำให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ คนภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลืออะไรได้ ก็เพราะนั้นคือปัญหาของคนภายใน ทำให้ผู้สูงอายุที่ถูกทารุณต่าง ๆ กับถูกเพิกเฉยในสังคมปัจจุบัน

Idea

ความคิดริเริ่มในการทำและสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทางเราได้จำลองสถานการณ์จริงขึ้นมา โดยครอบครัวแห่งหนึ่ง มียายกับลูกชาย โดยลูกชายเป็นคนที่ติดสุราเป็นอย่างมาก และแม่ที่จะต้องขายอาหารเลี้ยงตัวเอง แต่ลูกที่กลับมาถึงบ้านก็ตะคอก ทะเลาะกับแม่ อาจถึงขั้นทำร้ายร่างกาย เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปได้เห็นสภาวะครอบครัวนี้ เพื่อพิสูนจ์ว่าจะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดหรือถูกทำร้ายหรือไม่

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนในสังคมที่เกิดผ่านไป พร้อมกับเห็นและได้ยินเสียงของผู้สูงอายุที่กำลังถูกทำร้าย ซึ่งผู้คนในสังคมที่เดินผ่านมีความลังเลที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่คนส่วนน้อยมากที่จะเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกทำร้ายจิตใจจากคนในครอบครัว ทำให้เกิดข่าวที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก

สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow