โภชนาการในเด็ก

โภชนาการในเด็ก

คุณจะทำอย่างไร…เมื่อลูกอ้อนอยากกินขนมแบบนี้……………………………มาร่วมหาคำตอบได้ในรายการนโยบาย By ประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 21.10 น. ทาง Thai PBS.รับชมรายการ นโยบาย By ประชาชน ย้อนหลังสิทธิคนพิการเข้าถึงบริการสาธารณะ – 13 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/td76Mr.แท๊กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร – 6 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/o3zTty.ผักผลไม้ปลอดภัย – 27 ก.พ. 60 >>> https://goo.gl/GM0dHG

Posted by Toolmorrow on Thursday, 25 May 2017

Problem

ในปัจจุบันเด็กในวัยเรียนมากกว่า 1 ใน 10 อยู่ในภาวะอ้วน ซึ่งหลายครอบครัวก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน เพราะด้วยวิธีการเลี้ยงที่ตามใจลูกมากเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องการรับประธานอาหาร ขนม ของหวานต่าง ๆ อาจส่งผลในอนาคตของตัวลูกหรือบุตรหลานของท่านได้ เด็กที่อยู่ในสภาวะอ้วนตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นที่ยังมีสภาวะอ้วนอยู่ ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตที่ยากลำบากด้วยร่างกายที่ตัวใหญ่ และอ้วนจนเกินไป และในภายภาคหน้าอาจมีโรคที่จะตามเช่น โรคเบาหนาว เป็นต้น

Idea

เราได้ทำการทดสอบกับครอบครัวหนึ่ง โดยเฉพาะพ่อที่ตามใจลูกในเรื่องการกินและรับคำสัญญาจากแม่ว่าจะไม่ตามใจลูกในเรื่องการกิน เพราะห่วงว่าลูกในอนาคตจะเป็นโรคเบาหวาน เพื่อพิสูจน์ว่าการสื่อสารให้ลูกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญและการตามใจลูกจะต้องดูขอบเขตของคำว่าตามใจ

Result

ลูกมีพฤติกรรมต่อต้านไม่เชื่อฟังในระยะแรก เมื่อคุณพ่อบอกเหตุผลด้วยความเป็นห่วงลูกในอนาคตที่จะต้องตัวอ้วนไปตลอดไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพลูกในตอนโต ลูกก็เริ่มเข้าใจและพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารพร้อมกับเชื่อฟังพ่อที่คอยเป็นห่วง

สามารถติดตามวิดีโอได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow