• ชื่อหนัง : โรงเรียนนี้ได้รางวัลเยอะ
  • Concept 
    • วิดีโอชุดนี้สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาที่ข้องเกี่ยวกับค่านิยมวัดนักเรียนด้วยเกรดเฉลี่ยและชื่นชมเฉพาะเด็กเรียนเก่งเท่านั้น
    • เมื่อโรงเรียนให้คุณค่ากับนักเรียนที่เก่งวิชาการ เพราะรางวัลที่โรงเรียนได้จากเด็กกลุ่มนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้โรงเรียน จนหลงลืมไปว่ายังมีเด็กๆ อีกหลายคนที่ถึงแม้พวกเขาไม่ได้เก่งวิชาการ แต่ก็มีความสามารถด้านอื่นๆ 
    • เราจึงถ่ายถอดออกมาในคอนเซปต์ “อย่าตีกรอบความเก่งไว้แค่ด้านวิชาการ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับลุงภารโรงที่อยู่โรงเรียนมานาน พบเด็กเก่ง เด็กเกรียนมามากมายและสิ่งสำคัญที่เขาค้นพบ คือ เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มเด็กที่ไม่เก่งวิชาการ พวกเขาก็สามารถเติบโตได้เช่นกัน ถ้าเราหันมาให้ความสำคัญและร่วมสร้างโรงเรียนที่เด็กทุกคนเติบโตได้
  • ลูกค้า : TDRI
  • ลักษณะคลิป : Film

Related Posts

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow