1 คนสร้างขยะได้เท่าไหร่ ?

ปัญหาขยะล้นเมือง

มาดูกันว่า…ใน 1 วัน พนักงานออฟฟิศธรรมดาๆ 1 คน จะสร้างขยะมากแค่ไหน…………………………………..มาร่วมหาคำตอบได้ในรายการนโยบาย By ประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 21.10 น. ทาง Thai PBS.รับชมรายการ นโยบาย By ประชาชน ย้อนหลังสิทธิคนพิการเข้าถึงบริการสาธารณะ – 13 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/td76Mr.แท๊กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร – 6 มี.ค. 60 >>> https://goo.gl/o3zTty.ผักผลไม้ปลอดภัย – 27 ก.พ. 60 >>> https://goo.gl/GM0dHG…………………………………..

Posted by Toolmorrow on Tuesday, 6 June 2017

Problem

สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง ในแต่ละวันมีผู้คนมากมายซื้ออาหารกินเป็นจำนวนมาก อาหารส่วนใหญ่จะต้องถูกใส่ภาชนะพลาสติก โฟม และภาชนะต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนและทำร้ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันหนึ่งคนไทยสร้างปริมาณขยะ 74,073 ตัน/วัน เป็นตัวเลขที่เยอะมาก

Idea

ทางทีมงานได้คิดไอเดียออกมา คือ ทางทีมงานได้ทดลองกับผู้อาสาหนึ่งคน ได้ลองให้ผู้อาสาถือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าขยะ เพื่อดูว่าภายในหนึ่งวันผู้อาสาสร้างจำนวนขยะได้เท่าไหร่ และหนักเท่าไหร่

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นจากทีมงานที่ได้ทดลองกับผู้อาสาครั้งนี้ คือ ผู้อาสาได้สร้างจำนวนขยะรวมเป็นน้ำหนักทั้งสิน 0.96 กิโลกรัม เกือบ 1 กี่โลกรัม ทำให้เห็นได้ว่าคนไทยในสังคมต่อ 1 คน สร้างจำนวนขยะ 1 กี่โลกรัม ถ้าดูจากจำนวนประชากรของคนไทย จะสามารถเห็นได้ว่าในหนึ่งวันจะมีขยะรวมทั้งหมด คิดเป็นนำหนัง 10 ล้านกี่โลกรัม

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow