ABOUT US

Where Engagement Meets Impact

toolmorrow ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 โดย สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างด้วยการเล่าเรื่องที่มีศักยภาพในการสั่นคลอนความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบการทดลองทางสังคม การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากชุดความคิดเดิมกับชุดความคิดใหม่ การสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ภาพยนตร์สั้นที่เต็มไปด้วยความหมายและภาพยนตร์สั้นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ท้าทายการคิด และผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ปลอดภัย เป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ ร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

toolmorrow ทุ่มเทให้กับการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการยอมรับด้วยรางวัลถึง 14 รางวัล และร่วมมือกับองค์กรมากกว่า 70 แห่งเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในด้านสุขภาพ การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ และการส่งเสริมสังคมที่มีความสงบสุข

ความภูมิใจของเราคือการเป็นธุรกิจทางสังคมที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด 'Where Engagement Meets Impact' ที่ไม่เป็นเพียงแต่เล่าเรื่องราว แต่เรายังเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการเปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมที่เข้มข้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืน

บริษัท ทูลมอโร จำกัด

ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังของสื่อและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมีความหมายและยั่งยืนในสังคม