เด็กก็คือเด็ก — Unicef

เด็กก็คือเด็ก

ถ้ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง…คุณจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไร?#เด็กก็คือเด็ก #AChildIsAChildร่วมสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเด็กทุกคนที่ unicef.or.th/achildisachild

โพสต์โดย Toolmorrow เมื่อ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017

Problem

เด็กข้ามชาติกว่า 3 แสนคนไนประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์ที่เขาพึงมี
แม้ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) แล้วก็ตาม

Brief

ทำให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและการรักษาพยาบาลของเด็กข้ามชาติ

Idea of Viral

ตอนเราเป็นเด็ก เราถูกสอนว่าเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือ เติบโตมามีอาชีพการงานที่ดี ถ้าป่วยต้องรีบไปหาหมอ
แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เกิดขึ้นกับเด็กข้ามชาติ เราจึงชวนทุกคนลองย้อนกลับไปมองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์แบบเด็กอีกครั้ง
เพื่อสื่อสารว่าเรื่องราวที่แท้จริงเหล่านี้ควรเป็นแบบใด

Idea of Influencer

เราเชิญชวนผู้มีอิทธิพลทางความคิดมาร่วมบอกเล่ามุมมองของพวกเขาถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของเด็กข้ามชาติ
“โหน่ง วงศ์ทนง” ในฐานะนักคิดนักเขียน “โอห์ม นักร้องนำวง Cocktail” พ่อของลูก “หนึ่ง จักรวาล” ผู้ที่เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์
และ “เก่ง ธชย” ในฐานะผู้ฝ่าฟันชีวิตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

Idea of Extensive contents

มายาคติของคนไทยบางกลุ่มเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและลูกหลานสะท้อนถึงมุมมองที่ไม่รอบด้าน
อีกทั้งประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีข้อผูกมัดทางด้านกฎหมายในการสนับสนุนการศึกษา การรักษาพยาบาล
และสิทธิ์ต่าง ๆ ของเด็กทุกเชื้อชาติศาสนาที่อยู่บนผืนดินไทยโดยไม่แบ่งแยก
การสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงวิชาการก็มีความจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนในประเด็นนี้

Idea of Engagement

เราเปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรมลงพื้นที่กับ Friend of UNICEF เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ว่าเด็กจะมีสัญชาติใด
สุดท้ายก็เป็นเด็กเหมือนกัน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกหลานของเขา
ได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่พวกเขาพึงได้รับ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow