afterschool

การขนส่งมวลชนกับคนพิการ

Problem

การเดินทางของคนที่มีชีวิตปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีความยากลำบากเท่าคนพิการ สำหรับคนพิการที่อยากจะทำตัวเองให้เหมือนคนทั่ว ๆ ไป ไม่ต้องการให้คนอื่นมาช่วยในเรื่องที่ตนเองทำได้ แต่ด้วยการขนส่งมวลชนหรือการเดินทางสำหรับคนพิการนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งไม่สามารถที่จะขึ้นรถเหมือนคนทั่วไปได้ การขนส่งมวลชนไม่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับคนพิการ ทำให้คนพิการต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าเดินทางมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้พิการ

Idea

เราได้ลองให้คนพิการหนึ่งคน ลองใช้การขนส่งมวลชนทุกอย่าง ได้แก่ แท็กซี่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถตู้ เป็นต้น การขนส่งมวลชนจะเอื้อความสะดวกให้กับคนพิการแค่ไหน หรือ จะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อพิสูจน์ว่าการขนส่งมวลชนในประเทศไทยมีความสะดวกต่อคนพิการมากน้อยเพียงใด

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นคนพิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ เพราะการขนส่งมวลชนไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการมากพอ ยังต้องให้คนอื่นช่วยเหลือยกรถเข็นขึ้นอยู่เสมอ รถเมล์บางคันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้ ด้วยตัวรถไม่ได้เอื้อต่อคนพิการ ทำให้คนพิการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น

ปัญหาการเรียกแท็กซี่

Problem

ประชากรในประเทศไทยที่ต้องใช้ยานพาหนะเป็นตัวเลือกในการเดินทาง ในการไปทำธุระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ประเภทของยานพาหนะก็แยกไปอีกว่าจะเดินทางกับยานพาหนะแบบไหน รถเมล รถไฟ วินมอเตอร์ไซต์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถตู้ หรือ รถแท็กซี่ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเรียกแล้วไม่ไปก็คือแท็กซี่ ซึ่งการเรียกแท็กซี่ในปัจจุบันของผู้โดยสารมักจะโดนแท็กซี่ปฎิเสธอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลว่าข้างหน้ารถติด ส่งแก๊ส ส่งรถ ไม่สะดวก เป็นต้น เพราะรายได้ของคนขับแท็กซี่วันละ 1,500 บาท ซึ่งถ้าแท็กซี่ไม่ปฏิเสธ อาจจะต้องรถติดในถนนบางเส้นโดยไม่มีผู้โดยสารเรียกขึ้น และแท็กซี่ยังเชื่อว่าการรับผู้โดยสารคนนี้ไปส่งอาจทำให้เสียรายได้ จึงเกิดข้ออ้างต่าง ๆ

Idea

การที่ไม่รับผู้โดยสารและปฏิเสธผู้โดยสารอาจเป็นผลดีต่อแท็กซี่ที่จะได้รายได้จากข้างหน้าแทน ทางเราได้ทดสอบกับแท็กซี่หนึ่งคันให้รับผู้โดยสารตลอด เพื่อพิสูนจ์ว่าการรับผู้โดยสารตลอด ไม่ได้ทำให้เสียใจได้ และก่อเกิดให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

Result

แท็กซี่ที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารมีรายได้ถึง 1,475 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าการรับผู้โดยสารโดยไม่ปฏิเสธ นั้นมีรายได้เกือบถึง 1,500 บาทต่อวัน แถมยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารกลับมาใช้บริการแท็กซี่ได้

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : toolmorrow

ยุติคอร์รัปชัน

Problem

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน ประชาชนเดือดร้อนจากคนบ้างส่วนที่ช่อโกง ทำให้ประชาชนอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งทางด้านการดำรงชีวิต การเงินอาชีพการเดินทางบนถนน ที่พักอาศัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเป็นทางการ ไม่ได้มีการแก้ไขทำให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งอาจนำพาประเทศกับเข้าสู่คอร์รัปชัน

Idea

เราได้จำลองสถานการณ์ โดยการจัดการแข่งฟุตบอลขึ้นมา และฝากเด็กเข้าไปในทีมที่แข่งทั้งสองทีมโดยการติดสินบนกับโค้ชของทั้งสองทีม เพื่อพิสูนจ์ว่าการที่ส่งคนที่ไม่มีความสามารถหรือความรู้ทางด้านนั้นก่อให้เกิดความผิดพลาดและอาจนำพาทีมแพ้ได้

Result

สิ่งที่เราได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาคือทีมฟุตบอล ก็เหมือนทีมที่จะเข้ามาพัฒนาหรือแก้ไขให้กับประชาชน แต่พอมีคนที่ไม่มีศักยภาพเข้ามาทำงานทำให้ก่อเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้งานไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ และอาจนำพาก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในอนาคตหรืออาจเกิดขึ้นไปแล้ว

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : toolmorrow

โภชนาการในเด็ก

Problem

ในปัจจุบันเด็กในวัยเรียนมากกว่า 1 ใน 10 อยู่ในภาวะอ้วน ซึ่งหลายครอบครัวก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน เพราะด้วยวิธีการเลี้ยงที่ตามใจลูกมากเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องการรับประธานอาหาร ขนม ของหวานต่าง ๆ อาจส่งผลในอนาคตของตัวลูกหรือบุตรหลานของท่านได้ เด็กที่อยู่ในสภาวะอ้วนตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นที่ยังมีสภาวะอ้วนอยู่ ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตที่ยากลำบากด้วยร่างกายที่ตัวใหญ่ และอ้วนจนเกินไป และในภายภาคหน้าอาจมีโรคที่จะตามเช่น โรคเบาหนาว เป็นต้น

Idea

เราได้ทำการทดสอบกับครอบครัวหนึ่ง โดยเฉพาะพ่อที่ตามใจลูกในเรื่องการกินและรับคำสัญญาจากแม่ว่าจะไม่ตามใจลูกในเรื่องการกิน เพราะห่วงว่าลูกในอนาคตจะเป็นโรคเบาหวาน เพื่อพิสูจน์ว่าการสื่อสารให้ลูกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญและการตามใจลูกจะต้องดูขอบเขตของคำว่าตามใจ

Result

ลูกมีพฤติกรรมต่อต้านไม่เชื่อฟังในระยะแรก เมื่อคุณพ่อบอกเหตุผลด้วยความเป็นห่วงลูกในอนาคตที่จะต้องตัวอ้วนไปตลอดไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพลูกในตอนโต ลูกก็เริ่มเข้าใจและพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารพร้อมกับเชื่อฟังพ่อที่คอยเป็นห่วง

สามารถติดตามวิดีโอได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ใบขับขี่บิ๊กไบค์

Problem

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะบนท้องถนนที่ก่อเกิดการเสียชีวิตนับครั้งไม่ถ้วน รถทุกประเภทจะต้องมีการเข้าเรียน และอบรมหลักสูตรการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยในการขับรถบนท้องถนน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้จักรยานยนต์เป็นอยู่แล้วกับเพิ่มระดับของตัวรถจักรยานยนต์ให้ดีและเร็วขึ้นไปอีก ที่เรียกว่า “บิ๊กไบค์” ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขับได้กันหมด โดยไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมของการขับขี่ “บิ๊กไบค์” จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตของตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทนี้

Idea

เราได้ทดสอบ สอบถามสำหรับคนที่ขี่บิ๊กไบค์ว่ามีความจำเป็นไมที่จะต้องเรียนขับขี่บิ๊กไบค์พร้อมกับเรื่องราวสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุจากการขี่บิ๊กไบค์ การทดสอบครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าวัยรุ่นควรที่จะต้องเรียนการขับขี่บิ๊กไบค์เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวผู้ขับขี่

Result

วัยรุ่นหรือเยาวชนส่วนใหญ่ที่มีรถจักรยานยนต์ที่เรียกว่า “บิ๊กไบค์” ไม่ได้เข้าการอบรมหรือเรียนเพิ่มเติมจากการขับขี่รถบิ๊กไบค์ ภาพวิดีโอที่ปรากฎขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งในที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการที่ไม่ได้อบรม เพิ่มเติมจากการขับขี่บิ๊กไบค์

การจัดการหนี้

Problem

คนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ไม่มีเวลาที่จะกลับไปหาคนที่คุณรัก แม้กระทั้งไม่มีความรู้ทางด้านการเงิน ซึ่งคนไทยประสบปัญหาความรู้ทางด้านการเงิน 1 ใน 3 ของคนไทย ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงิน และอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำทำให้ขาดการวางแผนในชีวิต เพราะคนวัยทำงานไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกจากบริษัทที่ทำตอนไหน และปัญหาที่หนักไปกว่านั้นหลังจากที่ขาดแคลนเรื่องเงินจะต้องไปยืมเงินจากเพื่อน ทำให้ก่อเกิดการเป็นหนีในชีวิต

Idea

เราได้ทดลองกับพนังงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เตรียมกับ HR ของบริษัทให้มาบอกกับพนังานบริษัทหรือลูกจ้าง ในเรื่องจะเลิกว่าจ้างงานพร้อมกับถามในเรื่องเงินว่าจะพออยู่ได้มั้ย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการเงินปัญหาทางด้านความรู้ทางการเงิน ของคนวัยทำงาน

Result

พนังบริษัทหรืองลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาเรื่องการเงินเริ่มคิดริเริ่มที่จะบริหารการเงินของตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การถูกเลิกว่าจ้างงาน เพราะเรื่องการเงินเป็นปัญหาสำหรับคนทุกวัยที่จะต้องมีการวางแผนอยู่เสมอ การดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : toolmorrow

น้ำเสียง

Problem

ปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะการใช้น้ำเสียงพูดคุยกัน การที่มีน้ำเสียงในการพูดคุยจะบ่งบอกถึงอารมณ์ในสถานการณ์ร่วมไปถึงนิสัย และพฤติกรรมต่าง ๆ ทุกครอบครัวล้วนประสบปัญหาแบบนี้เหมือกันทุกครัวเรือน เกิดจากคนในครอบครัวไม่พอใจอะไร พูดอะไรที่ไม่เข้าหูกันก็จะเริ่มมีการใช้น้ำเสียงหงุดหงิดใส่กัน ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อครอบครัว

Idea

เราได้ลองสร้างสถานการณ์ ได้ให้ลูกสาวพาแม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่สวย ๆ โดยให้ลูกสาวพยายามให้แม่ไปถ่ายรูปพร้อมโพสต์ท่าสวย ๆ แต่ทีมงานได้เตรียมกับลูกสาวของผู้ปกครอง ครั้งแรกที่ให้ถ่ายรูปลองใช้น้ำเสียงที่หงุดหงิดใส่กับแม่ของตน และหลังจากที่แม่โกรธหรือง้อ ให้ลูกเข้าไปง้อ ทำให้แม่อารมณ์กลับมาถ่ายรูปอีกรอบ แต่ครั้งที่สองที่มาถ่ายรูป ลองให้ลูกสาวพูดีดีและใช้น้ำเสียงที่ดีขึ้น

Result

ลูกสาวพูดหรือสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่ดีกับแม่ ทำให้แม่หรือคนในครอบครัวรู้สึกดีและมีกำลังใจ นั้นก็เพราะมาจากการใช้น้ำเสียงที่น่ารัก น่าเอ็นดู นั้นก็เพราะว่าพูดด้วยน้ำเสียงที่ดี

 

อย่าให้การพนันทำร้ายคนที่คุณรัก

Problem

การพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่ไม่หายออกไปจากโลก ซึ่งเยาวชนเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อ สามารถที่จะหันเข้าหาเส้นทางการพนันได้ง่าย ด้วยหลายปัจจัยได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเพื่อน เพราะเยาวชนที่เล่นไปครั้งหนึ่งแล้วเกิดได้เงิน ทำให้เยาวชนหรือเด็ก เกิดความคิดว่ามันได้เงินง่าย ได้เงินเร็ว จึงหลวมตัวเข้าเส้นทางการพนันได้ง่ายเพียงเพราะได้เงินง่ายกว่าที่คิด ซึ่งคนที่เป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะไปทำอะไรไม่ดี หรือเดินผิดทาง ลูกมักจะมีอะไรจะไม่ค่อยบอกกับพ่อแม่ วัยรุ่นส่วนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันเพราะได้เงินง่าย ได้เงินเร็วมากกว่าการหางานทำ แต่เงินที่นำไปเล่นการพนันเป็นเงินที่พ่อแม่ที่หาเงินมาอย่างยากลำบาก

Idea

เราได้ทดสอบกับเด็กชายคนหนึ่งที่ยังเป็นเยาวชนที่ติดการพนัน  โดยทางทีมงานได้ให้ภาระกิจกับน้องคนนี้ ซึ่งมีเงินให้ 5,000 บาท เป็นต้นทุนในการหาเงินให้ถึง 50,000 บาท เพิ่อที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์ แต่แม่ของน้องคนนี้ ก็กำลังนั่งดูผ่านจอมอนิเตอร์ว่าลูกมีพฤติกรรมการเล่นพนันหรือติดพนันมาตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เห็นถึงความน่าเป็นห่วงตั้งแต่เด็กที่ถูกสังคม สิ่งแวดล้อม และเพื่อน ที่จะนำพาไปในทางที่ผิด

Result

สิ่งที่เกิดกับเด็กชายคนนี้ซึ่งเขารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี แต่ก็ยังอยากที่จะเล่นเพียงเพราะได้เงินง่ายและเร็วพอถึงเวลาแม่รู้ว่าลูกของตนนั้นติดการพนัน ทำให้แม่นั้นต้องเสียใจกับการกระทำของลูกชายพอลูกรู้ว่าแม่จับได้ว่าเล่นการพนัน หลังจากนั้นลูกชายก็ไม่เล่นอีกเลย สาเหตุที่ทำให้เด็กชายคนนี้ติดการพนัน เพียงเพราะการเล่นครั้งแรก แล้วได้เงินมาจากการเล่นพนันครั้งแรก ทำให้เด็กเกิดอาการติดใจที่จะได้เงินที่เป็นเงินเร็ว ได้เงินง่าย และได้เงินไว ไม่ต้องทำอะไรแค่ลงทุนกับการพนันครั้งหนึ่ง ทำให้เยาวชนในปัจจุบันหลงเดินทางผิดเข้าสู่เส้นทางการพนัน

ความรุนแรงในเด็ก

Problem

ในปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กล้วนมาจากสังคม ครอบครัว สิ่งแวดล้อม แนวคิด และวัฒนธรรมที่เป็นมาอย่างยาวนาน ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็ก ทำให้เด็ก ไม่มีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ในสังคมผู้คนบางส่วนอาจเห็นพ่อแม่ทำร้ายเด็ก แต่ไม่อาจเข้าไปช่วยอะไรเด็กได้ เพราะคิดว่าเขาเป็นเพียงคนนอกถ้าเข้าไปยุ่งก็หาว่า “ไม่ใช่เรื่องของคุณ” ซึ่งไม่มีการแก้ไขแต่อย่างไร จึงเป็นปัญหาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และอาจส่งไปถึงอนาคตคน จนในปัจจุบันนี้มีจำนวนเด็กนับแสนรายที่ถูกทำร้าย

Idea

เราได้ลองสร้างสถานการณ์ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีพ่อและลูกสาว ซึ่งทางเราได้ให้ลูกสาวออกมาช่วยพ่อทำงานเก็บจาน เสริฟน้ํา เสริฟอาหารให้กับลูกค้า พ่อก็ตะโกนเรียกลูกบอกให้ลูกไปทำการบ้านไปอ่านหนังสือ พร้อมกับการทำร้ายร่างกายลูกและว่าลูกของตน เพื่อดูปฏิกิริยาคนแถว ๆ นั้นว่าเขามีพฤติกรรมหรือการตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดอย่างไร เพื่อทดสอบสังคมว่าเมื่อเจอเด็กที่โดนทำร้ายคุณจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร

Result

คนในเหตุการณ์รู้สึกเป็นห่วงเด็กที่ถูกทำร้ายเป็นอย่างมาก แต่กับไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้ ไม่แน่ใจจะยื่นมือไปช่วยอย่างไร ถ้าเข้าไปช่วยหรือไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับครอบครัวคนอื่นจะโดนหาว่าไม่ใช่เรื่องของคุณ ซึ่งคนในสังคมยังมีความกังวนในเรื่องที่จะช่วยเด็กเป็นอย่างมาก ไม่อาจก้าวก่ายเข้าไปช่วยอะไรได้เลย สิ่งเดียวที่คนในสังคมทำได้คือการโทรแจ้งตำรวจ

ปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อ

Problem

การศึกษาในเรื่องเพศศึกษาหรือสุขศึกษาในปัจจุบันอาจมีเนื้อหาที่ครบถ้วน แต่ตัวนักเรียนนักศึกษาที่ยังขาดประสบการณ์ขาดการปรึกษาในเรื่องเพศ ถ้าไม่มีประสบการณ์ที่ดีพอ ควรได้รับคำปรึกษาที่ดี แล้วเราจะหาคำปรึกษาจากใครได้บ้าง ? จริง ๆ แล้วการปรึกษาเรื่องเพศสามารถที่จะปรึกษากับพ่อแม่ได้ แต่ลูกอาจไม่กล้าที่จะถามหรือมาปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่ ด้วยความอาย กลัวพ่อแม่ว่า จึงไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับคนในครอบครัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตของลูกหรือบุตรหลานของท่านได้ ปัญหาที่จะตามมาได้แก่ เช่น โรคเอดส์ HIV ท้องก่อนวัยอันควร

Idea

เราได้คิดหาไอเดียและพัฒนาต่อยอดหาทางออกในการหาคำตอบกับเรื่องเพศศึกษา ซึ่งเราได้ทดสอบกับครอบครัวแห่งหนึ่ง ได้ให้เด็กผู้ชายหรือลูกชายของครอบครัวนั้น ได้ลองไปปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อของตนเองดู เพื่อดูปฏิกิริยาของพ่อว่าเป็นอย่างไร เมื่อลูกมาปรึกษาหรือถามเรื่องเพศ

Result

เห็นได้ว่าพ่อพร้อมที่จะให้คำตอบลูกอยู่เสมอ หลังจากถ่ายทำวิดีโอเสร็จได้สัมภาษณ์คุณพ่อเรื่องลูกปรึกษาเรื่องเพศ ซึ่งคุณพ่อก็เห็นด้วยกับการที่ลูกมาปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นใจ ในการเข้าไปปรึกษากับคนในครอบครัวมากกว่าคนนอก

Scroll to top