afterschool

ให้โอกาสได้กี่ครั้ง?

Problem

ในวันที่คุณมีโอกาสได้เป็นครู ซึ่งมีภาระงานหนักหน่วงที่ต้องดูแลเด็กนับร้อยชีวิต ถ้านักเรียนคนหนึ่งของคุณทำผิดซ้ำซากไม่จบสิ้น คุณจะให้โอกาสเขาได้แก้ตัวกี่ครั้ง?

Idea

เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ครูที่ดี” ไม่ว่าศิษย์จะทำผิดสักกี่ครั้งก็เข้าใจ ให้โอกาส มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของศิษย์เสมอ เหมือนกับครูจิรัฏฎ์ ครูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

แยกขยะไปก็เทรวมอยู่ดี?

Problem

แม้ว่าประเทศไทยรณรงค์เรื่องการแยกขยะมาหลายปี แต่ถือว่าไม่ค่อยสำเร็จเพราะเรายังเชื่อว่า “แยกไปก็ไปเทรวมกันอยู่ดี”

Idea

เราพิสูจน์ความเชื่อของสังคมว่า “แยกไปก็เทรวมกันอยู่ดี” ว่านั่นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่? ด้วยการสร้างสถานการณ์ทิ้งขยะในแต่ละแบบ ได้แก่ 1.แยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไปออกจากกัน 2. แยกขยะรีไซเคิลกับขยะทั่วไปออกจากกัน 3. ไม่แยกขยะ ผลปรากฏว่ารถเก็บขยะแยกขยะโดยส่วนมาก ยิ่งประชาชนช่วยกันแยกขยะมากเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นเท่านั้น

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

Problem

เมื่อพูดถึงการทำงาน มีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่มองกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการว่าอาจเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มที่ ต้องดูแลมากกว่าพนักงานในวัยทำงานปกติ เป็นเหตุให้ไม่รับกลุ่มคนเหล่านี้เข้าทำงาน

Idea

เราส่งตัวแทนผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าไปสัมภาษณ์สมัครงานในบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการก็มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าคนวัยทำงานปกติ

Blind Taste with love

Problem

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่กินผักและผลไม้เพราะรสชาติไม่อร่อย แม้จะรู้ว่าดีต่อสุขภาพ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนที่ไม่กินผักและผลไม้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

Idea

เราค้นพบว่า “ความห่วงใยของคนที่เรารัก” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจึงได้ร่วมมือกับเชฟ เพื่อคิดค้นเมนูผักและผลไม้ที่ใครๆ ก็ทำได้ อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และได้เชิญผู้ชายที่ไม่ชอบกินผักและผลไม้มาร่วมการปิดตารับประทานอาหารที่ฝ่ายหญิงปรุงด้วยความรักและใส่ใจ

ดินกับต้นไม้

Problem

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เป็นตกเหยื่อของการศึกษาที่วัดคุณภาพด้วยไม้บรรทัดแบบเดียว ทั้งที่ธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “การศึกษา” ซึ่งเคยถูกออกแบบมาให้พัฒนามนุษย์เจริญงอกงามกลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายความเป็นมนุษย์เสียเอง

Idea

เราได้ชวนให้ “ปัน” เด็กมัธยมคนหนึ่งที่เจ็บปวดจากการศึกษาที่วัดคุณภาพด้วยไม้บรรทัดแบบเดียวมาเล่าถึงความรู้สึกในใจในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

Scroll to top