WATCH

เคยเข้าใจว่าลูกติดเกม

 • ชื่อหนัง : เคยเข้าใจว่าลูกติดเกม
 • แนวคิด  
  • วิดีโอชุดนี้สะท้อนปัญหาการสื่อสารภายในครอบครัวจากประสบการณ์จริงของ “แม่เมย์” หนึ่งในแม่ที่เคยมีความคิดว่า “เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก เพราะแม่เข้าใจลูกที่สุดแล้ว”
  • ที่มาของชุดความคิดนี้เกิดจากประเทศไทยมีเยาวชนกว่า 13 ล้านคนที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมก้มหน้า ติดเกม เสพความบันเทิง หรืออื่นๆ ส่งผลให้ขาดความรับผิดชอบหลายๆ อย่าง เช่น การเข้าเรียนออนไลน์ไม่สม่ำเสมอ
  • หลายครอบครัวจึงพยายามหาวิธีการที่คิดว่า “ดีที่สุดสำหรับลูก” มาหยุดพฤติกรรมข้างต้นของลูก เพราะคิดว่าลูกต้องชอบ เชื่อฟังและทำตาม 
  • แต่สุดท้ายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากไม่เข้าใจความต้องการของลูกอย่างแท้จริง ลูกจึงไม่ทำตามที่คาดหวังส่งผลให้ทะเลาะกันและส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี
  • เราจึงถ่ายทอดออกมาภายใต้คอนเซ็ปต์ “คนที่เข้าใจลูกที่สุด คือ คนที่ลูกเชื่อฟังที่สุด” ผ่านมุมมองของผู้กระทำ โดยมีเนื้อหาที่ให้คุณแม่ท่านหนึ่งมาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงความคิดจากการเลือกให้เป็นการเข้าใจลูกและใช้วิธีการด้วยการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
 • ลูกค้า : สสส
 • ลักษณะคลิป : สัมภาษณ์
Scroll to top