ผู้สูงอายุและผู้พิการ

https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/1855743908074459/

Problem

เมื่อพูดถึงการทำงาน มีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่มองกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการว่าอาจเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มที่ ต้องดูแลมากกว่าพนักงานในวัยทำงานปกติ เป็นเหตุให้ไม่รับกลุ่มคนเหล่านี้เข้าทำงาน

Idea

เราส่งตัวแทนผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าไปสัมภาษณ์สมัครงานในบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการก็มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าคนวัยทำงานปกติ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow