toolmorrow

Social and Behavior Change Communication lab

เริ่มต้นจากการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือ ออกแบบกิจกรรมเพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ และปรับความคิด “ชุดใหม่” อย่างมีมิติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น

ผลงานของเรา

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

จุดมุ่งหมาย

สุขภาพจิตในวัยเรียนนั่นถือเป็นเรื่องสำคัญ จะดีแค่ไหนหากเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับเพื่อนได้ เราอยากให้ทุกคนได้ลองมารู้จักกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ให้กับน้องๆ นักเรียนในกลุ่มจิตวิทยาสิริมงคลเพื่อพัฒนาคน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นำโดยแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนที่สนใจด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

.

ภายในกิจกรรม มีน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6 มาเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับ ดูแลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

toolmorrow ขอขอบคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่เชิญเราไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและได้รับพลังงานดีๆ จากน้องๆ นักเรียนกลับมาเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

#toolmorrow #YC #YouthConselor #จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02Ceqfd4mmmLbarqytSDH4akxhcE2PNpfuhTkzKed2GrAucrDhDe8dFmNSdvQi7izVl

ลูกค้า : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม ‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์

จุดมุ่งหมาย

มีใครบ้าง? ที่จะมอบโอกาสอีกครั้งให้กับ เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ได้ เพื่อลดการกลับไปสู่วงจรเดิม คำว่า เปลี่ยนก่อนปล่อยในที่นี้ เรากำลังเปลี่ยนและปล่อยใคร อยากให้ทุกคนได้อ่านกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม ‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ให้กับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

นำโดยทีมกระบวนกรและแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow รวมไปถึงผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการสื่อสารเชิงบวกของผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ภายในกิจกรรมมีผู้ปกครองเดินทางมาจากหลายจังหวัดรวมกว่า 30 คน บรรยากาศเต็มไปความรู้สึกดีๆ ที่ทั้งทีมงานและผู้ปกครองได้มอบให้แก่กัน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ ความรู้สึก รับฟังผู้อื่น และสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนที่บุตรหลานจะถูกปล่อยตัว

เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก ผู้ปกครองที่เข้าร่วมได้ทั้งความรู้ ข้อคิดที่ดี และเข้าใจง่าย มีพื้นที่ปลอดภัยได้พูดคุย ฝึกทักษะต่าง ๆ ทีมกระบวนกรนำการเรียนรู้ได้สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ปกครอง

toolmorrow ขอขอบคุณ สถาบันนิติวัชร์ ที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนทำการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดกลับไปสู่ครอบครัวและสังคม และขอขอบคุณที่ให้ toolmorrow ไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0MSX8Hnd7W8FGmnLPctocDj61z8AXC5UGqyKCQKK6BvYtqShHaXSSmdFncAchrXsNl

ลูกค้า : นิติวัชร์

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

New normal New Education : เด็ก – ผู้ปกครอง

ชื่อวิดีโอ

New normal New Education : เด็ก – ผู้ปกครอง

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้ทำให้เห็นถึงพลังของคนรอบข้างที่ช่วยกันผลักดันเด็กคนหนึ่งที่เคยมีผลการเรียนตกต่ำ ให้กลายมาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันวิชาการได้ เราจึงอยากชวนผู้ปกครอง และคุณครูมาดูคลิปนี้กันครับ

รายละเอียด

น้องธันวา ประสบกับปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ทำให้ช่วง ม.ต้น ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว จากเด็กที่เคยเรียนเป็นอันดับต้น ๆ ของห้อง ก็กลายเป็นที่ท้าย ๆ แทน ทั้งเกรเร ติดเพื่อน ใช้เงินฟุ่มเฟือย จนป้าเข้ามาเตือนสติและทำให้เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่

หลังจากที่น้องธันวาเปลี่ยนแปลงตัวเอง กลับมาตั้งใจเรียนจนสอบได้อันดับต้น ๆ ของห้อง ได้ไปแข่งขันวิชาการนอกโรงเรียน มีเป้าหมายที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ และพ่อแม่ก็กลับมาช่วยเหลือเขาอีกครั้ง

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้ปกครองช่วยกันเป็นแรงผลักดัน ซัพพอร์ต ช่วยเหลือให้เด็กได้มีชีวิตที่ดี ไม่หลงออกนอกเส้นทาง และเป็นผู้นำพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแค่ไหน

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/309383300182029

ลูกค้า : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ถึงจะไม่พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะดูแลลูกไม่ได้

ชื่อวิดีโอ

ถึงจะไม่พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะดูแลลูกไม่ได้

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เรานำเสนอ คุณแม่ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นแม่ตอนที่ยังไม่พร้อม ต้องทำงานจนไม่มีเวลาให้ลูก ทำให้เกิดความไ่ม่เข้าใจกัน มาดูกันว่าคุณแม่ท่านนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

แม่อีฟ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งท้องจนเผลอไปกินยาขับประจำเดือน รู้ตัวอีกทีก็พบว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ จึงทำแต่งานเพื่อหาเงินจนไม่มีเวลาให้ลูก นานวันไปทำให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว แม่ก็ใช้อารมณ์ตอบกลับ

แต่หลังจาก ได้เข้าร่วมโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่อีฟก็ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี ปรับอารมณ์และคำพูดที่ใช้กับลูก รับฟังลูกมากขึ้น จนทำให้ทั่งคู่เข้าใจกัน และความสัมพันธ์ดีขึ้น

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยการสื่อสารเชิงบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพ่อแม่ทุกคน ต่อให้เราจะเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้

Facebook : https://www.facebook.com/watch/?v=836852607700821&ref=sharing

ลูกค้า : สมาคมเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สพร.) / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก

ชื่อวิดีโอ

ให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เรานำเสนอ คุณแม่ที่ให้เรื่องงานเป็นอันดับหนึ่ง และคิดว่าโทรศัพท์ทำให้ลูกมีความสุข จนความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง คุณแม่จะเอาชนะปัญหานี้อย่างไร ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

แม่ตั้น คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน ที่เคยคิดว่าโทรศัพท์นั้นช่วยทำให้ลูกมีความสุข และตัวเองจะได้ไปโฟกัสเรื่องงานเต็มที่ ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่น่ารัก ก้าวร้าว จนในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แย่ลง

แต่หลังจาก ได้เข้าร่วมโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน แม่ตั้นก็หยุดโฟกัสเรื่องงานแล้วหันมาให้ความสำคัญกับลูก การที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ เกิดจากการที่เขาต้องการแม่ แต่แม่ไม่มีเวลาให้ เมื่อเวลาผ่านไปทั้งแม่ตั้นและลูกก็เข้าใจกัน และกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้ง

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า เพียงแค่คุณเปลี่ยน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนได้ จากที่เคยทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกัน ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ “เพราะครอบครัว ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะแก้ไขความผิดพลาด”

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/338691900785437/

ลูกค้า : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ใครจะมาช่วยเรา

ชื่อวิดีโอ

ใครจะมาช่วยเรา

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้ เรานำเสนอเรื่องราวของคนไทยในต่างแดนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ตกงาน และไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ มาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไป ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้คนไทยในต่างแดนต้องเชิญกับปัญหาตกงานไม่ทันตั้งตัว กลับประเทศไทยไม่ได้ และไม่มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิต ทีมงานจึงไปสัมภาษณ์ คุณชื่น แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในตอนนั้น

จากการสัมภาษณ์ คุณชื่นได้รับการช่วยเหลือจากกงศุลากรประเทศไทยในมาเลเซีย ส่งอาหารและเสบียงยังชีพมาให้ถึงที่พัก และช่วยให้กลับประเทศไทยได้ คุณชื่นรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน และขอบคุณที่ทุกคนทำตามกฎเพื่อช่วยเหลือสังคม

วิดีโอนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เพราะทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ และคนไทยไม่ทิ้งกัน

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/551469688901699

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Our Clients

WEEKLY UPDATES

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

จุดมุ่งหมาย

สุขภาพจิตในวัยเรียนนั่นถือเป็นเรื่องสำคัญ จะดีแค่ไหนหากเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับเพื่อนได้ เราอยากให้ทุกคนได้ลองมารู้จักกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ให้กับน้องๆ นักเรียนในกลุ่มจิตวิทยาสิริมงคลเพื่อพัฒนาคน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นำโดยแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนที่สนใจด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

.

ภายในกิจกรรม มีน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6 มาเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับ ดูแลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

toolmorrow ขอขอบคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่เชิญเราไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและได้รับพลังงานดีๆ จากน้องๆ นักเรียนกลับมาเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

#toolmorrow #YC #YouthConselor #จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid02Ceqfd4mmmLbarqytSDH4akxhcE2PNpfuhTkzKed2GrAucrDhDe8dFmNSdvQi7izVl

ลูกค้า : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม ‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์

จุดมุ่งหมาย

มีใครบ้าง? ที่จะมอบโอกาสอีกครั้งให้กับ เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ได้ เพื่อลดการกลับไปสู่วงจรเดิม คำว่า เปลี่ยนก่อนปล่อยในที่นี้ เรากำลังเปลี่ยนและปล่อยใคร อยากให้ทุกคนได้อ่านกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม ‘เปลี่ยนก่อนปล่อย’ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ให้กับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

นำโดยทีมกระบวนกรและแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow รวมไปถึงผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการสื่อสารเชิงบวกของผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ภายในกิจกรรมมีผู้ปกครองเดินทางมาจากหลายจังหวัดรวมกว่า 30 คน บรรยากาศเต็มไปความรู้สึกดีๆ ที่ทั้งทีมงานและผู้ปกครองได้มอบให้แก่กัน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ ความรู้สึก รับฟังผู้อื่น และสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนที่บุตรหลานจะถูกปล่อยตัว

เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก ผู้ปกครองที่เข้าร่วมได้ทั้งความรู้ ข้อคิดที่ดี และเข้าใจง่าย มีพื้นที่ปลอดภัยได้พูดคุย ฝึกทักษะต่าง ๆ ทีมกระบวนกรนำการเรียนรู้ได้สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ปกครอง

toolmorrow ขอขอบคุณ สถาบันนิติวัชร์ ที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนทำการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดกลับไปสู่ครอบครัวและสังคม และขอขอบคุณที่ให้ toolmorrow ไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/posts/pfbid0MSX8Hnd7W8FGmnLPctocDj61z8AXC5UGqyKCQKK6BvYtqShHaXSSmdFncAchrXsNl

ลูกค้า : นิติวัชร์

ลักษณะบทความ : กิจกรรม

New normal New Education : เด็ก – ผู้ปกครอง

ชื่อวิดีโอ

New normal New Education : เด็ก – ผู้ปกครอง

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้ทำให้เห็นถึงพลังของคนรอบข้างที่ช่วยกันผลักดันเด็กคนหนึ่งที่เคยมีผลการเรียนตกต่ำ ให้กลายมาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันวิชาการได้ เราจึงอยากชวนผู้ปกครอง และคุณครูมาดูคลิปนี้กันครับ

รายละเอียด

น้องธันวา ประสบกับปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ทำให้ช่วง ม.ต้น ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว จากเด็กที่เคยเรียนเป็นอันดับต้น ๆ ของห้อง ก็กลายเป็นที่ท้าย ๆ แทน ทั้งเกรเร ติดเพื่อน ใช้เงินฟุ่มเฟือย จนป้าเข้ามาเตือนสติและทำให้เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่

หลังจากที่น้องธันวาเปลี่ยนแปลงตัวเอง กลับมาตั้งใจเรียนจนสอบได้อันดับต้น ๆ ของห้อง ได้ไปแข่งขันวิชาการนอกโรงเรียน มีเป้าหมายที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ และพ่อแม่ก็กลับมาช่วยเหลือเขาอีกครั้ง

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้ปกครองช่วยกันเป็นแรงผลักดัน ซัพพอร์ต ช่วยเหลือให้เด็กได้มีชีวิตที่ดี ไม่หลงออกนอกเส้นทาง และเป็นผู้นำพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแค่ไหน

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/309383300182029

ลูกค้า : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ถึงจะไม่พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะดูแลลูกไม่ได้

ชื่อวิดีโอ

ถึงจะไม่พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะดูแลลูกไม่ได้

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เรานำเสนอ คุณแม่ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นแม่ตอนที่ยังไม่พร้อม ต้องทำงานจนไม่มีเวลาให้ลูก ทำให้เกิดความไ่ม่เข้าใจกัน มาดูกันว่าคุณแม่ท่านนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

แม่อีฟ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งท้องจนเผลอไปกินยาขับประจำเดือน รู้ตัวอีกทีก็พบว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ จึงทำแต่งานเพื่อหาเงินจนไม่มีเวลาให้ลูก นานวันไปทำให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว แม่ก็ใช้อารมณ์ตอบกลับ

แต่หลังจาก ได้เข้าร่วมโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่อีฟก็ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี ปรับอารมณ์และคำพูดที่ใช้กับลูก รับฟังลูกมากขึ้น จนทำให้ทั่งคู่เข้าใจกัน และความสัมพันธ์ดีขึ้น

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยการสื่อสารเชิงบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพ่อแม่ทุกคน ต่อให้เราจะเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้

Facebook : https://www.facebook.com/watch/?v=836852607700821&ref=sharing

ลูกค้า : สมาคมเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สพร.) / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก

ชื่อวิดีโอ

ให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้เรานำเสนอ คุณแม่ที่ให้เรื่องงานเป็นอันดับหนึ่ง และคิดว่าโทรศัพท์ทำให้ลูกมีความสุข จนความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง คุณแม่จะเอาชนะปัญหานี้อย่างไร ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

แม่ตั้น คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน ที่เคยคิดว่าโทรศัพท์นั้นช่วยทำให้ลูกมีความสุข และตัวเองจะได้ไปโฟกัสเรื่องงานเต็มที่ ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่น่ารัก ก้าวร้าว จนในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แย่ลง

แต่หลังจาก ได้เข้าร่วมโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน แม่ตั้นก็หยุดโฟกัสเรื่องงานแล้วหันมาให้ความสำคัญกับลูก การที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ เกิดจากการที่เขาต้องการแม่ แต่แม่ไม่มีเวลาให้ เมื่อเวลาผ่านไปทั้งแม่ตั้นและลูกก็เข้าใจกัน และกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้ง

วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่า เพียงแค่คุณเปลี่ยน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนได้ จากที่เคยทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกัน ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ “เพราะครอบครัว ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะแก้ไขความผิดพลาด”

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/338691900785437/

ลูกค้า : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ใครจะมาช่วยเรา

ชื่อวิดีโอ

ใครจะมาช่วยเรา

จุดมุ่งหมาย

วิดีโอนี้ เรานำเสนอเรื่องราวของคนไทยในต่างแดนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ตกงาน และไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ มาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไป ไปชมคลิปกันครับ

รายละเอียด

ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้คนไทยในต่างแดนต้องเชิญกับปัญหาตกงานไม่ทันตั้งตัว กลับประเทศไทยไม่ได้ และไม่มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิต ทีมงานจึงไปสัมภาษณ์ คุณชื่น แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในตอนนั้น

จากการสัมภาษณ์ คุณชื่นได้รับการช่วยเหลือจากกงศุลากรประเทศไทยในมาเลเซีย ส่งอาหารและเสบียงยังชีพมาให้ถึงที่พัก และช่วยให้กลับประเทศไทยได้ คุณชื่นรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน และขอบคุณที่ทุกคนทำตามกฎเพื่อช่วยเหลือสังคม

วิดีโอนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เพราะทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ และคนไทยไม่ทิ้งกัน

Facebook : https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/551469688901699

ลักษณะคลิป : สื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow