toolmorrow

Social and Behavior Change Communication lab

เริ่มต้นจากการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือ ออกแบบกิจกรรมเพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ และปรับความคิด “ชุดใหม่” อย่างมีมิติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น

ผลงานของเรา

เด็กแว้นไม่มีอนาคต?

Problem

ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กหรือเยาวชนมากมายไม่มีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเอง ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ตัวเองอยากจะไปถึงโดยมีต้นเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.ปัญหาในเรื่องความยากจนของครอบครัวที่ไม่สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือส่งลูกจนจบการศึกษาได้ 2.ปัญหาเรื่องคุณภาพทางด้านการศึกษา เด็กไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีพอ 3.เด็กยังขาดทักษะชีวิต ยังขาดเป้าหมายในชีวิต เพราะเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร

Idea

ทีมงานพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหน จะดูไร้อนาคตเพียงใด ถ้าเขาได้เห็นโลกมากขึ้น เขาก็มีโอกาสเห็นโอกาสในชีวิต ตั้งใจพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ในอนาคต

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นเด็กคนนี้ที่ชอบการขับรถจักรยานยนต์แต่ไม่รู้เป้าหมายในชีวิตในอนาคตว่าโตขึ้นจะไปทำอะไร แต่พอเด็กคนนีเได้ไปเห็นสนามแข่งรถจริง ๆ ทำให้เด็กคนนี้เกิดที่จะชอบและอยากที่จะทำเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีทีมงานที่เป็นเจ้าของการแข่งรถครั้งนี้ คอยบอกว่าต้องเรียนอะไร ต้องจบอะไร ทำให้เด็กคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตที่จะเรียนต่อในอนาคต

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ให้โอกาสได้กี่ครั้ง?

Problem

ในวันที่คุณมีโอกาสได้เป็นครู ซึ่งมีภาระงานหนักหน่วงที่ต้องดูแลเด็กนับร้อยชีวิต ถ้านักเรียนคนหนึ่งของคุณทำผิดซ้ำซากไม่จบสิ้น คุณจะให้โอกาสเขาได้แก้ตัวกี่ครั้ง?

Idea

เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ครูที่ดี” ไม่ว่าศิษย์จะทำผิดสักกี่ครั้งก็เข้าใจ ให้โอกาส มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของศิษย์เสมอ เหมือนกับครูจิรัฏฎ์ ครูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

Problem

ปัญหาของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ มีข่าวจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือคนแก่ที่ไม่สามารถดูแลหรือปกป้องตัวเองได้ ทำให้ถูกคนในครอบครัวทำร้ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในเรื่องการทำร้ายร่างกาย ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว พามาทิ้งไว้ที่อื่น ทำร้ายจิตใจ และข่มขืนผู้สูงอายุ ซึ่งคนที่เป็นผู้สูงอายุก็คือพ่อแม่ที่ถูกลูกหรือคนในครอบครัวทำร้ายอยู่เป็นประจำ ทำให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ คนภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลืออะไรได้ ก็เพราะนั้นคือปัญหาของคนภายใน ทำให้ผู้สูงอายุที่ถูกทารุณต่าง ๆ กับถูกเพิกเฉยในสังคมปัจจุบัน

Idea

ความคิดริเริ่มในการทำและสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทางเราได้จำลองสถานการณ์จริงขึ้นมา โดยครอบครัวแห่งหนึ่ง มียายกับลูกชาย โดยลูกชายเป็นคนที่ติดสุราเป็นอย่างมาก และแม่ที่จะต้องขายอาหารเลี้ยงตัวเอง แต่ลูกที่กลับมาถึงบ้านก็ตะคอก ทะเลาะกับแม่ อาจถึงขั้นทำร้ายร่างกาย เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปได้เห็นสภาวะครอบครัวนี้ เพื่อพิสูนจ์ว่าจะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดหรือถูกทำร้ายหรือไม่

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนในสังคมที่เกิดผ่านไป พร้อมกับเห็นและได้ยินเสียงของผู้สูงอายุที่กำลังถูกทำร้าย ซึ่งผู้คนในสังคมที่เดินผ่านมีความลังเลที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่คนส่วนน้อยมากที่จะเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกทำร้ายจิตใจจากคนในครอบครัว ทำให้เกิดข่าวที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก

สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

เป็นผู้ชายจะทำอะไรก็ได้

Problem

การทะเลาะ การทำร้ายร่างกายภายในครอบครัว อาจส่งผลทำให้เด็กในครอบครัวมีพฤติกรรมหลอกเลียนแบบทั้งทางด้านอารมณ์ สภาวะจิตใจ และแนวคิด  ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านตามสังคมในครอบครัว ซึ่งครอบครัวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้หญิงหรือคนในครอบครัวก็ตนเอง

Idea

เราได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยให้เด็กชายหนึ่งคนที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายเด็กผู้หญิง เพราะได้พฤติกรรมเลียนแบบมาจากผู้ใหญ่ที่ชอบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง เพื่อพิสูนจ์ว่าความรุนแรงที่เด็กเห็นและได้รับอาจส่งผลทำให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนในสังคมเห็นเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวและทำร้ายร่างกายผู้หญิง คนในสังคมมีท่าทีที่จะเข้าไปช่วยเหลือและถามว่าเป็นอะไรกันรึป่าว ทะเลาะกันอะไร ซึ่งเด็กที่ทีมงานได้เตรียมกันมาได้สร้างคาแรคเตอร์ให้มีพฤติกรรมหลอกเลียนแบบของผู้ปกครองหรือเลียนแบบพฤติกรรมในครอบครัวที่มีความรุนแรงให้เด็กเห็น ซึ่งมีข่าวมากมายที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง และนั้นอาจทำให้เด็กที่มีพฤติกรรมล้อเลียนแบบมาจากครอบครัวที่ทำร้ายกันให้เด็กเห็น เด็กจึงมีพฤติกรรม แนวคิดติดตัวไปยังจนเป็นวัยผู้ใหญ่

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

ความเชื่อเรื่องเพศ

Problem

แม้หลักสูตรการศึกษาของไทยจะมีการสอนเรื่องเพศศึกษา แต่สถิติกลับบ่งบอกว่ามีวัยรุ่นไทยเพียงส่วนน้อยที่เข้าใจเรื่องเพศอย่างแท้จริง
ปัญหาส่วนสำคัญเกิดจากการสอนเพศศึกษาที่ไม่รอบด้าน อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่เชื่อว่า “เด็กสมัยนี้รู้ดีกว่าเราอีก”
จึงทำให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาไม่ได้รับความสำคัญ

Idea

ทีมงานได้สร้างสถานการณ์เฟ้นหาพิธีกรวัยรุ่น และทดสอบความรู้เรื่องเพศของพวกเขา เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องเพศจริงหรือ?

โกงตามน้ำ

Problem

“โกงตามน้ำ” คือแนวคิดหนึ่งที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการโกงของมนุษย์ ตัวเราเองมีแนวโน้มที่จะโกง
เมื่อสังคมรอบตัวพยายามจะฝ่าฝืนกฎระเบียบ และในบางครั้งการโกงของเราเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
และในหลายครั้งเราพยายามหาข้ออ้างเพื่อลบล้างความรู้สึกผิดในใจ

Idea

เราต้องการตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการโกงตามน้ำ ด้วยการทำให้เห็นโดยประจักษ์
เพื่อนำไปสู่คำถามต่อไปว่า “เราจะจัดการกับมันอย่างไร?”

Our Clients

WEEKLY UPDATES

พ่อแม่เหมาะกับประกันสุขภาพแบบไหน

ปัญหาสุขภาพมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นของพ่อแม่อยู่แล้ว แอดเชื่อว่าหลายคนคงเล็งๆ การทำประกันให้พ่อแม่อยู่บ้าง แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจว่าแผนประกันไหนจะเหมาะกับพ่อแม่มากที่สุด

วันนี้แอดเลยนำข้อมูลและจุดเด่นของแผนประกันผู้สูงอายุที่เป็นที่นิยมจาก 4 บริษัทประกันชื่อดังมาฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจกันครับ

1. ประกันชีวิตอาวุโสโอเค ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)

แผนประกันนี้สามารถเลือกรับความคุ้มครองได้มากถึง 200,000 บาท และยังให้การคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ในกรณีเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่มอีก 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว ส่วนเสียชีวิตภายใน 3 ปีขึ้นไปรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อ้างอิงข้อมูลจาก http://bit.ly/2tlFBhlhttp://bit.ly/36CBqvY

2. ประกันเอ็กตร้าแคร์ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แผนประกันนี้มีให้เลือกมากถึง 5 แผน โดยแผนคุ้มครองที่ 3,4,5 สามารถเลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อครั้ง และแผนคุ้มครองที่ 5 สามารถเลือกค่าห้องได้สูงสุด 6,000 บาทต่อวัน อายุรับประกันตั้งแต่อายุ 6-70 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

สามารถตรวจสอบความคุ้มครองของแต่ละแผนได้ที่ http://bit.ly/2svXXMg

3. มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตให้การคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุไปจนถึงอายุ 90 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท โดยช่วยคุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษสูงสุด 1,200,000 บาทเมื่ออยู่ครบสัญญา รับเงินสูงสุด 450,000 บาทเพื่อเป็นเงินก้อนให้ลูกหลานได้ ลูกๆ สามารถสมัครให้พ่อแม่ได้ตั้งแต่ 50-75 ปีเลย

ตรวจสอบความคุ้มครองของแต่ละแผนได้ที่ http://bit.ly/2srAJ9R

4. ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด

แผนประกันนี้ประกันเน้นช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรพยาบาล โดยแผนสูงสุดรับเงินชดเชยวันละ 2,500 บาท และรับเงินก้อนเมื่อผ่าตัดใหญ่แผนสูงสุดรับ 25,000 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดเมื่อในกรณีที่เสียชีวิต 750,000 บาทและเมื่ออยู่ครบสัญญา แผนสูงสุดจะได้รับเงินก้อน 2,000,000 บาท ฉะนั้น อุ่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก http://bit.ly/2tc49Jp,

 

อ้างอิงรูปภาพ http://bit.ly/2sw20YY

แม่ที่อุทิศเวลาทั้งเช้าเพื่อคนในครอบครัว

ถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องชินจังจอมแก่นอาจจะจำภาพ “โนฮาร่า มิซาเอะ” คุณแม่ของชินจังตัวเอกของเรื่องว่าจู้จี้ ขี้บ่น เจ้าอารมณ์และมีท่าไม้ตาย “กำปั้นสว่าน” เขกใส่สามีและลูกของตัวเองเสมอ

แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความเจ้าระเบียบนี้มาจากมิซาเอะหวังจะให้ครอบครัวดูดีและไม่น้อยหน้าใครต่างหากล่ะ

วันนี้ toolmorrow เลยลองหยิบตัวอย่างกิจวัตรช่วงเช้าของครอบครัวนี้มาให้ทุกคนรู้กันว่าเธอทำเพื่อครอบครัวอย่างไร

1. ตื่นก่อนทุกคนในบ้านเสมอ

– เพื่อให้ทุกคนในบ้านออกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ทันในแต่ละวัน มิซาเอะจึงเป็นคนแรกของบ้านที่ต้องตื่นมาเพื่อปลุกทุกคนเสมอ

2. เตรียมอาหารเช้าสำหรับครอบครัว

– หากมีจานที่กองระเกะระกะบนโต๊ะอาหารที่กินไว้ตั้งแต่เมื่อคืน มิซาเอะคนนี้ก็ต้องรีบจัดการทำความสะอาดเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้กับสามีและลูกๆ กินในช่วงเช้า

3. เป็นตัวกระตุ้นและเรียกพลังให้คนในบ้าน

– แม้ว่าท่าทางการดึงพลังของมิซาเอะจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าใบหน้าที่เกรี้ยวกราดนี่แหละทำให้สามีอย่าง “โนฮาร่า ฮิโรชิ” ตื่นได้และพร้อมออกไปทำงาน

4. เก็บที่นอนให้คนในบ้าน

– ช่วงเวลาเพียงแว้บเดียวระหว่างที่พ่อลูกตระกูลโนฮาร่าดื่มด่ำกับมื้อเช้า มิซาเอะอาศัยจังหวะนี้ปลีกตัวออกมาในห้องนอนเพื่อเก็บที่นอนให้ทุกคนในบ้านอย่างเงียบๆ โดยไม่บ่นหรือว่าใครในบ้านไม่ช่วยเธอเลย

5. คนขับรถจำเป็นให้ชินจัง

– แม้ว่าชินจังจะมีรถรับส่งของโรงเรียนมารับทุกวัน แต่ก็มีหลายครั้งที่ชินจังตกรถเพราะความขี้เซา มิซาเอะเลยต้องไปส่งลูกด้วยจักรยานคู่ใจ โดยที่ไม่ลืมคู่หูตัวน้อย “ฮิมาวาริ” ลูกสาวคนเล็กติดสอยห้อยตามไปด้วย

 

อ้างอิงภาพจาก http://bit.ly/35I4VMN

4 สูตรเมนูสร้างความประทับใจให้คนรัก

อาหารมื้อแรกที่เราจะทำให้แฟน มันคงต้องมีความหมายและความอร่อยผสมลงไปด้วยใช่ไหมครับ

วันนี้ Toolmorrow จึงอยากเอาใจคนที่อยากทำอาหารมื้อแรกให้แฟนจากเมนูที่คนเข้าครัว 3 ท่านแนะนำ ตั้งแต่ระดับเชฟ เจ้าของร้านอาหารคลีนเล็กๆ และพ่อครัวร้านอาหารตามสั่ง ถ้าพร้อมแล้วผูกผ้ากันเปื้อนและเข้าครัวกันเลย

“พาสต้า ซอสเพสโต้” เมนูแนะนำจากพี่ต้น-วัชรรักษ์ สินทัตตโสภณ เชฟขนมหวาน

“ถ้าเป็นอาหารมื้อแรกที่เราทำเพื่อสร้างความประทับใจให้แฟน พี่อยากแนะนำทั้งเมนูของคาวและของหวาน ด้านของคาวพี่อยากให้เป็น “พาสต้า ซอสเพสโต้” เพราะเป็นเมนูที่ไม่ได้เป็นทางการมาก พอทำเสร็จแล้วหน้าตาที่ออกมาก็น่ารักดี ไม่ยากสำหรับมือใหม่แต่แฝงไปด้วยความตั้งใจตั้งแต่การเลือกเส้นและจัดจานให้คนรักครับ”

ส่วนผสมของเส้น
1. เส้นพาสต้า (แล้วแต่ชอบ)
2. น้ำมันมะกอก
3. เกลือ 1 หยิบมือ

ส่วนผสมของซอสและเนื้อสัตว์
4. กุ้ง 6 ตัว
5. ซอสเพสโต้สำเร็จรูป 1 กระป๋อง
6. น้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ
7. พาร์สเลย์ป่น
8. พาร์เมซานชีสขูด

วิธีทำ
การเตรียมเนื้อสัตว์พร้อมซอสเพสโต้
1. นำกุ้งไปผัดกับน้ำมันมะกอก พอสุก แต่ไม่แห้งเกินไป ตักใส่จานเพื่อพักไว้
2. ราดซอสเพสโต้สำเร็จรูปลงไปบนตัวกุ้งที่เราปรุงเสร็จแล้

การเตรียมเส้นพาสต้า
1. เตรียมหม้อใบใหญ่ปากกว้าง กะพอให้น้ำท่วมเส้นพาสต้าเล็กน้อย รอเดือดแล้วใส่เกลือเพิ่มรสชาติ
2. ใส่เส้นพาสต้าลงหม้อจนให้ปลายเส้นที่ลวกน้ำนิ่ม ค่อยกดเส้นที่เหนือน้ำตามลงไป
3. คนเบาๆ เป็นระยะ ไม่ให้เส้นติดกันหรือติดก้นหม้อ
4. ลวกเส้นตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก แต่เทคนิคคือให้ลดเวลาลง 1 นาทีเส้นจะได้ไม่นิ่มไป
5. นำเส้นที่ได้ไปพักในชามพร้อมคลุกน้ำมันเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน

ขั้นตอนผสมเส้นกับซอส
– หลังจากที่เตรียมเส้นกับซอสเสร็จแล้วให้ราดซอสเพสโต้กุ้งที่เตรียมไว้ลงบนเส้นพาสต้าได้เลย ตกแต่งจานด้วยการโรยพาร์สเลย์ป่นและพาร์เมซานชีสป่น

“ทีรามิสุ” เมนูแนะนำจากพี่ต้น-วัชรรักษ์ สินทัตตโสภณ เชฟขนมหวาน

“ทีรามิสุ เมนูนี้แนะนำให้ทำเลย เพราะมันเป็นเมนูสำหรับคนรัก ตำนานเล่าว่าสมัยยังมีสงครามอยู่ ผู้ชายอิตาลีต้องออกไปรบ ภรรยาเลยนำเอาขนมปังกรอบมาผสมกับกาแฟให้สามีของตนพกติดตัวไปทานที่สนามรบ เพื่อเวลาสามีได้ทานแล้วจะได้คิดถึงภรรยาของเขา ที่มาของมันมีความหมายมากจึงเป็นเมนูที่พี่ว่าดีเลยแหละสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับแฟนในมื้อแรก”

ส่วนผสม
1. กาแฟเอสเปรสโซ 2 ถ้วย
2. ขนมเลดี้ฟิงเกอร์ 250 กรัม
3. เหล้ารัม 1/4 ถ้วย
4. ชีสมาสคาร์โปเน่ 250 กรัม
5. ผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1. ผสมกาแฟเอสเปรสโซและเหล้ารัมในชามผสม นำเลดี้ฟิงเกอร์ลงจุ่มให้ทั่วแล้วเรียงลงถาดที่มีสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 6×16 เซนติเมตร (สูง 5 เซนติเมตร) จนเต็มถาดซึ่งเราจะเรียงเพิ่มอีก 1 ชั้นก็ได้แล้วแต่ความสูงที่เราต้องการ
2. จากนั้นลงชีสมาสคาร์โปเน่ตามลงไปกลบให้ทั่วเลดี้ฟิงเกอร์
3. โรยหน้าขนมด้วยผงโกโก้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลย

“คอร์นิชเพสตี” เมนูแนะนำจากพี่เจี๊ยบ-ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ เจ้าของร้านอาหารคลีน

“สำหรับพี่ พี่ว่าเราควรทำอาหารที่แฟนคิดถึง ไม่ได้กินมานาน แค่เราวางจานให้เขาปุ๊บเชื่อพี่คุณจะเป็นเจ้าของรอยยิ้มที่มีความสุขของเขาทั้งวันเลย เมนูแนะนำของพี่ก็เลยเป็น “คอร์นิชเพสตี” อาหารจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นพื้นบ้านของเขา”

ส่วนผสมของแป้งพาย
1. แป้งอเนกประสงค์ 1 ถ้วย
2. เกลือ 1 หยิบมือ
3. เนย 2 ออนซ์
4. น้ำเย็น 2-3 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมของไส้
1. เนื้อบด ½ ถ้วย
2. เกลือ
3. พริกไทย
4. แครอทสับ
5. หอมใหญ่สับ
6. น้ำเกรวี่สำเร็จรูป
7. ไข่ 1 ฟอง

วิธีทำ
การเตรียมแป้งพาย
1. เทแป้ง เกลือและเนยลงในชามใบใหญ่
2. ใช้มือคลุกส่วนผสมให้เข้ากันจนได้สัมผัสคล้ายเกล็ดขนมปัง โดยต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้แป้งอุ่นเกินไป
3. เทน้ำลงไปพร้อมใช้มีดปาดเนยที่เย็นคนส่วนผสมให้เข้ากัน ถ้าแป้งแห้งไปให้เติมน้ำเพิ่มได้เลยน้อย
4. ปั้นเป็นก้อนแล้วห่อไว้กับพลาสติกแรปอาหารไว้ 15-30 นาที

การเตรียมไส้
1. นำเนื้อบดไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยใส่ได้ตามความชอบของเราเลย
2. นำเนื้อบดปรุงรสลงกระทะ ผัดกับแครอท หอมใหญ่และน้ำเกรวี่เล็กน้อยจนเนื้อสุกได้ที่ให้นำเนื้อไปใส่จานพักไว้

ขั้นตอนห่อไส้กับแป้ง
1. เริ่มจากรีดแป้งให้แบนแล้วใส่ไส้ลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตัวแป้ง จากนั้นพับครึ่งแผ่นแป้งที่ว่างไว้ให้ให้ไปบรรจบปลายแผ่นแป้งอีกฝั่ง พับปลายให้เป็นทรงคล้ายกะหรี่ปั๊บให้ทั่วทุกมุมเพื่อไม่ให้ไส้หก
2. นำเข้าตู้อบโดยตั้งไฟไว้ที่อุณหภูมิ 180-200 องศา เวลาประมาณ 40-45 นาที พอสุกก็นำออกมาจากเตา ทาหน้าด้วยไข่แดงพร้อมเสิร์

“ข้าวผัดไข่” เมนูแนะนำจากพี่กอล์ฟ-สิทธิชัย ลาพิมพ์ เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง

“สำหรับผมข้าวผัดไข่ครับ เมนูที่ไม่ได้หวือหวาอะไร แต่คนไทยคุ้นรส คนไม่คุ้นครัวทำให้คนรักเป็นมื้อแรก บวกกับความตั้งใจพร้อมใส่ใจลงไป จากข้าวผัดธรรมดาเป็นข้าวผัดแสนพิเศษได้ครับ”

ส่วนผสม
1. ข้าวสวย 1 ถ้วย
2. ไข่ไก่ 2 ฟอง
3. ต้นหอมซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ
4. น้ำตาลทราย 1/2 ช้อนชา
5. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ
6. น้ำปลา 1/2 ช้อนโต๊ะ
7. ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
8. น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
9. พริกไทยป่น

วิธีทำ
1. ตั้งกระทะรอจนน้ำมันเดือด ตอกไข่ลงไปแล้วค่อยๆ คนให้ไข่มันเป็นก้อน ไม่ให้เละจนเกินไป
2. พอไข่กึ่งสุกกึ่งดิบให้เอาข้าวลงตามไปผัดแล้วก็ใส่เครื่องปรุง ได้แก่ น้ำตาล ซีอิ๊วขาว น้ำปลา และน้ำมันหอย
3. ใส่ต้นหอมซอยผัดวัตถุดิบเข้ากัน จากนั้นก็ปิดไฟ
4. เสิร์ฟใส่จาน โรยหน้าด้วยผักชีและพริกไทยป่น เพื่อเพิ่มสีสันและช่วยชูรสขึ้นไม่ให้คาวไข่

 

อ้างอิงรูปภาพ : http://bit.ly/2DZWnVo , http://bit.ly/2P1mEJ5 , http://bit.ly/2LBhX6y , http://bit.ly/2ru5Y3Q , http://bit.ly/2RtH1jP

5 ร้านอาหารที่ควรเลี่ยงในเดทแรก ถ้าไม่อยากให้คู่รักส่ายหน้า

เดทแรกเป็นเดทสำคัญที่จะชี้ชะตาความรักของคุณว่าจะรอดหรือจะร่วง เพราะฉะนั้นการเลือกร้านอาหารสำหรับเดทแรกจึงสำคัญมาก วันนี้เรามี 5 อันดับร้านอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในเดทแรกมาฝากกัน เพื่อให้เดทแรกของคุณเป็นเดทที่น่าประทับใจ <3

1.ร้านอาหารเมนูเส้น

ร้านอาหารเมนูเส้นในที่นี้เป็นได้ทั้งก๋วยเตี๋ยว , ขนมจีน เพราะการรับประทานเมนูประเภทนี้ทำได้ยากมาก ยิ่งสำหรับคนต้องการที่จะกินแบบสุภาพ ๆ แล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะเส้นพวกนี้สามารถสะบัดไปมา และทำให้เสื้อคู่เดทของคุณเปื้อนได้ง่าย ๆ

ร้านเมนูเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก , ขนมจีน , สปาเก็ตตี้

2.ร้านอาหารเมนูแกะ

ร้านอาหารเมนูแกะในที่นี้มีหลายแบบแต่ที่เห็นได้ชัดเลยคือร้านที่ขายของทะเลประเภทกุ้ง หอย ปู เพราะอาหารประเภทนี้ในการรับประทานต้องใช้มือในการช่วยแกะ ซึ่งมันคงเป็นอะไรที่ไม่งามเท่าไหร่ที่จะให้คู่เดทมานั่งมือเปื้อนแกะกุ้งกิน

ร้านเมนูแกะ เช่น ร้านอาหารซีฟู้ด กุ้ง , หอย , ปู

3.ร้านอาหารเมนูแทะ

ร้านอาหารเมนูแทะในที่นี้คืออาหารประเภทที่ต้องใช้การกัด แทะ ดูด เพื่อกินซึ่งแน่นอนเดทแรกใคร ๆ ก็อยากให้ดูดีสำหรับอีกฝ่าย  แต่ต้องมานั่งแทะไก่ทอดกับซี่โครงหมูคู่เดทคุณคงไม่ปลื้มเท่าไหร่

ร้านเมนูแทะ เช่น  ไก่ทอด , เล้งแซ่บ , ซี่โครงหมูย่าง

4.ร้านอาหารเมนูคำโต

ร้านเมนูคำโตมีหลายแบบพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ อาหารประเภทที่ต้องใช้การกัดหรือการอ้าปากที่กว้างกว่าการกินอาหารประเภทอื่น ซึ่งแน่นอนการที่ต้องอ้าปากกว้าง ๆ กินอาหารต่อหน้าคู่เดทแรกคงไม่ใช่เรื่องที่น่าจดจำสักเท่าไหร่

ร้านเมนูคำโต เช่น บิ๊กเบอร์เกอร์ , ซูชิคำโต

5.ร้านอาหารเมนูกลิ่นแรง

ร้านเมนูกลิ่นแรง เอาจริง ๆ แล้วหลายเมนูที่มีกลิ่นแรงก็อร่อยเกินห้ามใจใครหลายคน แต่การชวนคู่รักไปกินส้มตำปูปลาร้าใส่สะตอในเดทแรกก็ดูจะเป็นอะไรที่ แรงไปสักนิดหนึ่ง (หมายถึงกลิ่นนะครับ)

ร้านเมนูกลิ่นแรง เช่น ส้มตำปลาร้า , ขนมปังกระเทียม

 

แต่อย่างไรก็ตามการเดทเป็นเรื่องการตัดสินใจระหว่างคน 2 คน อย่าลืมถ้าถามคู่ของคุณด้วยว่าเขาอยากทานอะไรเป็นพิเศษในเดทแรกเพราะความเอาใจใส่นี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้คู่รักประทับใจในเดทแรก <3

 

อ้างอิง

https://bit.ly/2DT5eYD

https://bit.ly/38jYp0y

https://bit.ly/2Rr5Lct

ภาพจาก

https://bit.ly/2LxYGmD https://bit.ly/2LMKHtj https://bit.ly/2EbMa8c

https://bit.ly/2sjQ8sK

https://bit.ly/34k6mj6

https://bit.ly/36riFLO

https://bit.ly/2taYG5L

https://bit.ly/2rsuDGh

4 เทคนิคถ่ายรูปให้แฟนที่ผู้ชายควรรู้

ขอมือคนที่ถ่ายรูปให้แฟนแล้วไม่โดนบ่นหน่อยครับ! ไม่มี..แสดงว่าเราคือเพื่อนกัน

ไม่ต้องหงุดหงิดไป ขนาดช่างภาพอิสระอย่างพีช วรุตม์ ไฉไลพันธุ์ เจ้าของเพจ Peachy Photo ผู้เคยไปลั่นชัตเตอร์ที่งานแต่งแม่ชม “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” มาแล้วยังโดนแฟนสาวตัวเองบ่นได้เลย แต่เรื่องนี้คุณพีชบอกมีทางแก้หลังจากโดนบ่นมานาน บอกเลยว่าไม่ยาก ไปดูกันเลยว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไง

หาปัญหาให้เจอก่อน

            อันดับแรกเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง คุณพีชบอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักบ่นเรา คือ ทำไมต้องถ่ายรูปให้เขา ‘อ้วน’ ‘เห็นเหนียง’ ‘ตัวใหญ่’ ‘แขนใหญ่’ ‘หน้าดำ’ มันก็คือทุกสิ่งที่ผู้หญิงคิดว่าเขาสวยไม่เท่าตัวจริงนั่นแหละซึ่งปัญหานี้จริง ๆ แล้วผู้ชายอาจมองว่ามันเป็นความจริง ผู้หญิงอ้วนเอง เหนียงใหญ่เองหรืออะไรก็ตามแต่ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องแก้ไขได้และผู้ชายต้องเป็นคนบอกเขา

ถ่ายรูปให้แฟนสวยอย่างไรได้บ้าง

  1. ถ่ายแล้วไม่อ้วน

ต้องไม่ให้ผู้หญิงยืนตรงเหมือนถ่ายบัตรประชาชน เพราะจะทำให้ตัวตัน จากที่อ้วนอยู่แล้ว ดูในกล้องแม่งคูณ 10 ไปเลย วิธีแก้ก็แค่บอกให้แฟนหันข้างสัก 45 องศา ยกศอกขึ้นอย่าให้แขนติดลำตัวมากไปหรือว่าเซฟ ๆ เลยก็หาที่หลบตามมุมกำแพงหรือต้นไม้ ให้ผู้หญิงยื่นหน้าออกมาแบบจ๊ะเอ๋แค่นี้ก็ผอมลงแล้ว

แต่ถ้าอยากได้แบบชั้นสูงขึ้นมาอีกนิดก็ต้องเล่นแสงกับเงา โดยให้แสงตกที่หน้า ให้เงาตกที่ตัวหรือส่วนที่อวบที่สุดของแฟน มันก็จะทำให้รูปมีมิติ มีความน่าค้นหามากขึ้นด้วย

  1. ถ่ายแล้วหน้าไม่บาน

อย่างแรกคือถ่ายไกล ๆ ไปเลยเล็กแน่นอน อย่างที่สอง คือ ถ้าต้องการถ่ายแค่ครึ่งตัว ผู้ชายลองยกกล้องขึ้นหน่อย อย่าถ่ายแบบเสยเหนียง ยิ่งเสยก็ยิ่งอ้วน ยกกล้องขึ้นสักประมาณเหนือหน้าผากนิดหน่อย ถ่ายกดลงมาก็จะดูดีขึ้น หรือจะลองให้ผู้หญิงใช้มือปิดบางส่วนที่ใบหน้า เช่น คางหรือแก้ม มันก็เป็นท่าที่น่ารักดี

  1. ถ่ายแล้วขายาวขึ้น

ถ้าจะให้ผู้หญิงขาดูยาวขึ้น ก็คือ อย่าเหลือพื้นที่ข้างล่างของรูปไว้เยอะ บางคนเข้าใจว่าถ่ายแบบกดมุมกล้องลงจะทำให้ขายาว แต่ผิดมากยิ่งกดยิ่งขาสั้นจ้า ทางที่ดีให้ตั้งกล้องไว้ประมาณเอวผู้หญิงแล้วช้อนขึ้นมานิดหน่อย พยายามให้ขาแบบอยู่ติดกับขอบล่างของกล้อง ถ้าใช้กล้องมือถือรับรองขายาวชัวร์ หรือถ้าแฟนพ้อยต์เท้าก็บอกให้ชี้ปลายเท้ามาหากล้องอย่างนี้ก็ได้

  1. ถ่ายแล้วแขนไม่ใหญ่

อันนี้จะยากนิดนึง แต่สิ่งที่พอแก้ได้ คือ เอามือมาปิดแขน ลองเอามือเท้าสะเอวเล็ก ๆ ไม่ก็เอามือล้วงกระเป๋า เปิดศอกขึ้นหน่อยให้มีช่องว่างระหว่างข้อศอกกับลำตัวก็อาจจะช่วยให้แขนไม่ใหญ่ได้

ถ้าผู้หญิงอารมณ์เสียเพราะภาพที่เราถ่าย เราต้องพูดยังไงให้เธอใจเย็นๆ

สิ่งสำคัญ คือ หลีกเลี่ยงความจริง อย่าพูดอะไรที่ตรงเกินไป เช่น ถ้าแฟนบอกว่า “ทำไมถ่ายมาอ้วนจังเลย” อย่าไปตอบว่า “ก็เธออ้วน” ไม่งั้นพังแน่ ลองเปลี่ยนไปใช้คำพูดอ่อนโยนดู เช่น

“ลองถ่ายใหม่ไหม?”

“ลองมาดูมุมกันก่อนไหมว่ามุมไหนเธอโอเค” ให้โอกาสเขาได้เลือกมุมสวยของตัวเองและคุณตามที่เขาบอกได้ มันก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของคุณที่มีต่อเขา

นอกจากนี้ สิ่งที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ เปิดกล้องหน้าแล้วหันไปให้ผู้หญิงดู เขาจะมองเห็นว่ามุมไหนสวย พอได้มุมแล้ว เราก็แค่ถามเขาว่าพร้อมไหมแล้วเราก็กดชัตเตอร์ให้เขาเท่านั้นก็จะดีขึ้น เพราะถ้าเราโมโหไป ผู้หญิงก็ไม่ได้รูป ไม่พอเราก็หงุดหงิดด้วย กลายเป็นพังทริปที่จะไปเที่ยวกันอีก เพราะฉะนั้นถ้าหาทางลงที่ใจเย็นๆ ได้ก็น่าจะดีกว่า

เทคนิคของคุณพีชไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทริปหน้าถ้าไปกับแฟนก็เอาไปใช้ได้เลยคุณพีชไม่หวง

4สิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูดเมื่อแฟนของคุณเป็นประจำเดือน !!

คุณผู้ชายเคยสงสัยไหมว่า ทำไมจู่ๆ แฟนคุณที่ปกติน่ารักราวกับนางฟ้า ถึงกลายร่างเป็นนางมารไปเลยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ ซึ่งสาเหตุที่เธอบอกมาก็คือ เธอกำลังโดนเจ้าประจำเดือนตัวร้ายครอบงำชีวิต ซึ่งเจ้าประจำเดือนนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตรักวุ่นวายไปเลยช่วงหนึ่งของเดือน วันนี้ เราจึงมานำเสนอสิ่งที่คุณผู้ชายควรทำ และไม่ควรทำ ในช่วงที่แฟนของคุณกำลังจะเป็นประจำเดือนอยู่นั่นเอง

Do : เราเสียใจที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดี ขอโทษนะ
Don’t : เธอนั่นแหละผิด จะอะไรนักหนา งี่เง่าอีกแล้ว

เปิดมาเรื่องแรกก็สำคัญมากเลยนะ! เพราะช่วงก่อนที่คุณผู้หญิงมีประจำเดือน จะมีอาการหนึ่งที่ชื่อว่า PMS (Premenstrual Syndrome) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนนั่นเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีอาการหงุดหงิด! เครียด! โกรธง่าย! อารมณ์แปรปรวน! และทั้งหมดนี้จะส่งผลให้คุณผู้หญิงมีความรู้สึกอ่อนไหวที่สุด อะไรกระทบจิตใจเพียงเล็กน้อยก็อาจจะปรี๊ดแตกหรือร้องไห้เลยก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายจะต้องใจเย็นๆ และฟังคุณผู้หญิงสักหน่อย ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเธอเป็นนี้คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เธอกำลังโดนฮอร์โมนควบคุมร่างกายอยู่ คุณผู้ชายจึงควรควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเพิ่งโทษว่าเป็นความผิดของเธอ และพยายามพูดในสิ่งที่เธออยากฟังแทน แค่นี้ก็โอเคแล้ว

Do : ปวดมากเลยเหรอ เดี๋ยวเค้าหาซื้อยาให้นะ
Don’t : จะบ่นอะไรนักหนา ก็เป็นอยู่ทุกเดือน

คุณผู้ชายต้องเข้าใจสักนิดในเรื่องการปวดท้องในช่วงเป็นประจำเดือน เพราะอาการปวดนี้มันเป็นอาการปวดที่หน่วงๆ ปวดแบบหมดเรี่ยวหมดแรง แล้วอาการนี้จะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงทุกๆ เดือนเลยนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชายควรหลีกเลี่ยงแบบสุดๆ เลยก็คือ การแสดงอาการหงุดหงิดที่แฟนของคุณเอาแต่บ่นปวดท้อง เพราะจะทำให้แฟนของคุณที่ฮอร์โมนกำลังไม่คงที่ปรี๊ดขึ้นมาทันที ทางที่ดีคุณเพียงแค่ทำความเข้าใจว่าเธอกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ พยายามหาสิ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องให้เธอ ก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้ว

Do : อยากกินอะไรเพิ่มอีกไหม เดี๋ยวพาไปกินนะ
Don’t : จะกินอีกแล้วเหรอ อ้วนเป็นหมูพอดี

เวลาประจำเดือนมา ฮอร์โมนที่แปรปรวนจะสั่งให้ร่างกายหิวไม่หยุดฉุดไม่อยู่ (แต่บางคนก็ไม่อยากกินอะไรเลย แล้วแต่คนเหมือนกันนะ) เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าคุณผู้หญิงจะอยากกินโน่นกินนี่ กินคาวจบต่อหวานผ่านไปสามนาทีอยากกินคาวอีกแล้ว เพราะพวกเธอหยุดไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชายควรทำก็คือเข้าใจและตามใจพวกเธอไปก่อน และห้ามพูดว่าถ้าเธอกินเยอะจะอ้วน เพราะกินเยอะช่วงเป็นประจำเดือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะ

Do : เรารักเธอนะ
Don’t : จะให้พูดว่ารักอะไรบ่อยๆ

อย่างที่ว่าแหละว่าด้วยความที่คุณผู้หญิงฮอร์โมนแปรปรวน หลายๆ อย่างก็รวนตาม ปกติอาจจะเป็นสาวห้าวไม่แสดงออกทางความรักกับคุณ แต่พอมีประจำเดือนกลับขี้อ้อนอยากฟังคำว่ารักขึ้นมาก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นคุณควรปรับตัวตามความต้องการของพวกเธอนะ เพียงแค่คำว่ารัก หรือการแสดงออกทางความรักในรูปแบบต่างๆ เช่นกันการกอด การหอมแก้ม เมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็แสดงออกกับเธออย่างเต็มที่ไปเลย! พยายามอย่าไปบอกว่าเธอทำตัวแปลกๆ หรือปฏิเสธการแสดงความรักเลย เพราะฮอร์โมนที่แปรปรวนนี้อาจจะทำให้เธอเข้าใจว่า คุณไม่รักเธอแล้วก็เป็นได้ (ร้องไห้)

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชายควรทำและไม่ควรทำในช่วงที่แฟนคุณกำลังเป็นประจำเดือน แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในทุกๆ ข้อที่กล่าวมาถ้าคุณทำเป็นประจำกับคนรักของคุณได้ก็จะดีมากเลย เพราะการเข้าใจซึ่งกันและกัน การแสดงออกทางความรักให้แก่กัน ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆ คู่รักควรมอบให้อีกฝ่ายอยู่แล้วล่ะเนอะ

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow