งานรับรางวัล “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน และแฟนเพจ toolmorrow ได้รับรางวัล “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทางทีม toolmorrow ขอขอบพระคุณทาง สสส. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีและที่สำคัญขอขอบคุณลูกเพจของเราทุกท่าน ที่ติดตามและรับชมผลงานของเรามาโดยตลอด 

พวกเราสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีประโยชน์กับสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ

Year:
Category: