“เปลี่ยนก่อนปล่อย”คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X
นิติวัชร์

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม “เปลี่ยนก่อนปล่อย” คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์
จุดมุ่งหมาย
มีใครบ้าง? ที่จะมอบโอกาสอีกครั้งให้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้ เพื่อลดการกลับไปสู่วงจรเดิม คำว่าเปลี่ยนก่อนปล่อยในที่นี้ เรากำลังเปลี่ยนและปล่อยใคร อยากให้ทุกคนได้อ่านกิจกรรมนี้กันครับ
รายละเอียด
toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม “เปลี่ยนก่อนปล่อย” คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ให้กับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
นำโดยทีมกระบวนกรและแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow รวมไปถึงผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน X นิติวัชร์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการสื่อสารเชิงบวกของผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
ภายในกิจกรรมมีผู้ปกครองเดินทางมาจากหลายจังหวัดรวมกว่า 30 คน บรรยากาศเต็มไปความรู้สึกดีๆ ที่ทั้งทีมงานและผู้ปกครองได้มอบให้แก่กัน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ ความรู้สึก รับฟังผู้อื่นและสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนที่บุตรหลานจะถูกปล่อยตัว
เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก ผู้ปกครองที่เข้าร่วมได้ทั้งความรู้ ข้อคิดที่ดีและเข้าใจง่าย มีพื้นที่ปลอดภัยได้พูดคุย ฝึกทักษะต่างๆ ทีมกระบวนกรนำการเรียนรู้ได้สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ปกครอง
toolmorrow ขอขอบคุณ สถาบันนิติวัชร์ ที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองก่อนทำการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดกลับไปสู่ครอบครัวและสังคม และขอขอบคุณที่ให้ toolmorrow ไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

 

Year:
Category:
ลูกค้า:
นิติวัชร์