ขับรถในชุมชนใช้ความเร็วเท่าไร ?

มีความเชื่อทั่วไปในหมู่ผู้ขับขี่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนั้นปลอดภัยพอ โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีถนนแคบและมีผู้ใช้ถนนร่วมกันหลายประเภท ความเชื่อนี้ทำให้หลายคนไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจริงๆ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน

เพื่อทดสอบความเชื่อนี้ ทีมงานได้จัดทำวิดีโอที่ทดลองให้อาสาสมัครขับรถด้วยความเร็วสองระดับต่างกัน คือ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อสังเกตการณ์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ในด้านการควบคุมรถและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผลลัพธ์จากการทดลองเผยให้เห็นชัดเจนว่าการขับขี่ด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงในเขตชุมชนไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้เดินเท้าหากเกิดการชนอย่างไม่คาดคิด วิดีโอนี้จึงไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างมีสติและระมัดระวัง แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

Year:
ลูกค้า:
Bloomberg philanthropies,
สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร