ไม่ใช่เรื่องของ “เด็ก”

วิกฤตการณ์โควิด-19 ได้นำมาซึ่งความท้าทายทางการเงินให้กับครอบครัวหลายๆ แห่ง โดยหลายครอบครัวเผชิญกับปัญหาการเงินที่หนักหน่วง แต่ความคิดที่ว่า “ปัญหาการเงินเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เด็กไม่สามารถช่วยอะไรได้” ยังคงเป็นความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่ผู้ปกครอง วิดีโอนี้มุ่งที่จะสำรวจว่าการมีส่วนร่วมของลูกในการเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้อาจนำมาซึ่งความเข้าใจและการสนับสนุนในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร

ในการทดสอบครั้งนี้ เราได้สร้างสถานการณ์ให้ “แม่โย” ผู้ที่ครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหาการเงินแต่ไม่เคยแบ่งปันกับลูกๆ เปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการเงินกับลูกเป็นครั้งแรก การทดลองนี้ต้องการเปิดเผยว่าการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของลูกในปัญหาของครอบครัวอาจนำไปสู่การเข้าใจและการหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร

ผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจในมุมมองของผู้ปกครอง คำตอบจากลูกๆ ทำให้พวกเขาตระหนักว่าเด็กๆ มีความสามารถในการเข้าใจ และมีความคิดเห็นที่อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวได้ในยามวิกฤต วิดีโอนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในครอบครัว แต่ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมุมมองใหม่ที่เด็กๆ สามารถนำเสนอเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสในการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของตน

Year:
ลูกค้า:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์