เชื่อป้าไหม?

บางครั้งเราอาจมองข้ามคุณค่าของบุคคลที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของทุกคนในชุมชน อย่าง “ป้าข้างบ้าน” ที่ดูเผินๆ อาจเหมือนเป็นคนที่ชอบจุ้นจ้านเรื่องของคนอื่น แต่ลึกๆ แล้วป้าอาจมีความเข้าใจและการรับรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของคนรอบข้างมากกว่าที่ใครหลายคนคิด ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ป้าข้างบ้าน” จึงมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยมุมมองและความรู้ที่ซ่อนอยู่ของป้าข้างบ้านที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวหนึ่ง

ผ่านเรื่องราวของครอบครัวที่พบกับปัญหาการสื่อสารภายใน ที่พ่อแม่ใช้วิธีการดุด่าและเสียงดังเพื่อให้ลูกเชื่อฟัง แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เรื่องราวจะพลิกผันเมื่อป้าข้างบ้านที่มีมุมมองจากภายนอก ได้แนะนำและแบ่งปันวิธีการใหม่ๆ ในการสื่อสารและเข้าใจกันในครอบครัว โดยเน้นที่การสนทนาและการพูดคุยอย่างมีเหตุผลแทนการใช้อารมณ์

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากคนที่มีปัญหาโดยตรงเสมอไป บางครั้งการมองเห็นจากมุมมองภายนอกและการให้คำแนะนำที่เป็นกลางอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไม่คาดคิด

Year:
ลูกค้า:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์