โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนระยะความยั่งยืน

ชื่อกิจกรรม

งานถอดบทเรียนโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนระยะความยั่งยืน

จุดมุ่งหมาย

แลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองอาสา ผ่านการทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกัน ได้ทราบผลประเมินการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเพื่อนำไปต่อยอด ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้ความรู้และทักษะการสื่อสารการเลี้ยงลูกในเชิงบวก

รายละเอียด

โดย toolmorrow ผู้ดำเนินงานโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมงานถอดบทเรียนสำหรับเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ปกครองอาสา และผู้นำกลุ่ม ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ได้จัดทำโครงการ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องกิจกรรม เอเวอร์กรีน แมนชั่น บรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าได้ทั้งสาระ ความสนุกและอบอุ่นใจ ได้เห็นรอยยิ้ม การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครองอาสา ผ่านการทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารคือพื้นฐานสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น

Year:
Category:
ลูกค้า:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)