คุณเชื่อในคำว่า “ความรักชนะทุกสิ่ง” ไหม?

ยังคงมีความเข้าใจผิดและความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV ในสังคมไทย ความเชื่อเหล่านี้รวมถึงการคิดว่า HIV สามารถติดต่อได้ง่ายผ่านทางอากาศหรือการสัมผัสปกติ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการตีตราผู้ติดเชื้อ ความเชื่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาถูกแยกออกจากสังคมและเกิดความห่างเหินในครอบครัว

วิดีโอ “คุณเชื่อในคำว่า ‘ความรักชนะทุกสิ่ง’ ไหม?” เป็นการสัมภาษณ์ครอบครัวที่มีแม่ติดเชื้อ HIV ซึ่งดำเนินชีวิตอย่างแข็งแรงและมีความสุขกับลูกชายมานานถึง 30 ปี วิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกลัวเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV โดยเน้นย้ำถึงพลังของความรักและการดูแลตัวเองที่สามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยาวนานและมีคุณภาพ

ผลลัพธ์จากวิดีโอนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับ HIV และลดความกลัวและอคติที่สังคมมีต่อผู้ติดเชื้อ ผ่านเรื่องราวจริงของครอบครัวหนึ่ง วิดีโอนี้ช่วยสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อในพลังของความรักที่สามารถชนะอุปสรรคและเปลี่ยนความเชื่อที่ผิดๆ ในสังคมได้

Year:
ลูกค้า:
Unicef,
TNY Plus