จัดการลูกได้เลยครู เอาให้หนัก !!

ความคาดหวังสูงส่งจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนหนักและได้รับการบ้านเยอะๆ เป็นภาพจำที่พบเห็นได้บ่อยในสังคมการศึกษาไทย ความคิดนี้อาจส่งผลให้เกิดความกดดันและความเครียดสะสมในหมู่เด็กนักเรียน โดยไม่มีโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงความท้าทายที่ลูกๆ ต้องเผชิญในทุกวัน

วิดีโอ “จัดการได้เลยครู เอาให้หนัก” ได้นำเสนอการทดลองที่น่าสนใจ โดยชวนคุณแม่กลุ่มหนึ่งมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนแบบที่ลูกๆ ต้องเผชิญทุกวัน เป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม การทดลองนี้มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงความรู้สึก ความคิด และความกดดันที่ลูกต้องรับมือ ผ่านการเรียนในสถานการณ์จำลองที่เข้มงวดและเต็มไปด้วยความท้าทาย

ผลลัพธ์จากการทดลองนี้เปิดเผยให้เห็นถึงความต้องการในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการเรียนการสอนในโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุน การเข้าใจและการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยลดความกดดันในหมู่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ผู้ปกครองและคุณครูสามารถร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ

Year:
ลูกค้า:
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,
TEP