“สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.”

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม เวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.”
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรมที่สายสื่อต้องห้ามพลาด กับเวทีเสวนาการทำสื่อสร้างสรรค์ คอนเทนต์ที่ดี มีประโยชน์ ขายยากจริงหรือไม่? การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สำคัญมากแค่ไหน? อะไรจุดประกายให้สร้างสรรค์สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
รายละเอียด
toolmorrow ขอขอบคุณ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ที่ได้ให้เกียรติเชิญ คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (ผู้ก่อตั้งเพจ toolmorrow) เป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.” เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
เราดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบเทคนิคความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในสังคมครับ
toolmorrow ขอขอบคุณ นักสื่อสาร:ภาคี:สัมพันธ์ / สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
Year:
Category:
ลูกค้า:
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)