เรื่องเล็กแต่เจ็บมาก

ในสังคมที่ความหลากหลายเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจ แต่กลับมีปัญหาการใช้คำพูดที่สร้างความเจ็บปวดและความรู้สึกถูกเหยียดหยามจากการถูกล้อเลียนปมด้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่าง ส่วนสูง หรือสีผิว ความเชื่อที่ว่า “พูดแค่นี้เอง…อย่าไปคิดมาก” กลับทำให้ผู้ที่ถูกพูดถึงต้องแบกรับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถลบเลือนได้ง่ายๆ

วิดีโอ “เรื่องเล็กแต่เจ็บมาก” ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเป็นเหยื่อของคำพูดเหยียดและล้อเลียนจากคนรอบข้าง โดยเน้นย้ำถึงความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพูดเหล่านั้น การนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ผิดๆ ในการใช้คำพูดต่อกันในสังคม

ผลลัพธ์จากวิดีโอนี้คือการเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับพลังของคำพูดและการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง ผ่านเรื่องราวจริงที่ได้รับการถ่ายทอดโดยผู้ที่เคยประสบปัญหานี้ ช่วยกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและส่งเสริมการสื่อสารที่เป็นบวก เพื่อสร้างสังคมที่เข้าใจและเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น

Year:
ลูกค้า:
UNDP