รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ดีจริงเหรอ?

จากแม่ที่เคยมีความคิดว่าการเลี้ยงลูกแบบสุภาษิตที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ไม่ใช่เรื่องผิด จนทำให้ลูกเริ่มต่อต้านและไม่ฟังแม่อีกเลย

คุณแม่บ้านนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร ที่จะทำให้ลูกกลับมาสนิทและกล้าเปิดใจคุยกับแม่ได้อีกครัั้ง

Year:
ลูกค้า:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)