ยิ่งดุ ยิ่งด่า ลูกยิ่งเชื่อฟัง

ความเชื่อที่ว่าการดุด่าจะทำให้ลูกเชื่อฟังนั้นเป็นวิธีการเลี้ยงดูที่พ่อแม่หลายคนยึดถือและพ่ออ๊อดเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่ใช้วิธีนี้ในการเลี้ยงลูกที่คิดว่าการใช้คำพูดรุนแรงจะทำให้ลูกเชื่อฟัง แต่วิธีการนี้กลับนำไปสู่ความห่างเหินในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก 

หลังจากเข้าร่วมโครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน” พ่ออ๊อดได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ไม่ใช้ความรุนแรงและสร้างสรรค์ ช่วยให้พ่ออ๊อดเริ่มมองเห็นและเข้าใจถึงความต้องการและความรู้สึกของลูกได้ดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวและความห่างเหินจนกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและความผูกพันธ์ที่เพิ่มขึ้น 

วิดีโอชุดนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

Year:
ลูกค้า:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)