เมื่อแม่เปลี่ยนไป

การใช้การสื่อสารเชิงลบและอารมณ์ในการเลี้ยงดูลูกเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหลายครอบครัว สำหรับแม่และน้องอุ้ม ความสัมพันธ์ของพวกเขาในอดีตเต็มไปด้วยการดุด่าและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับปัญหาพฤติกรรมของน้องอุ้มที่ติดเกมมากเกินไป วิธีการที่แม่ใช้ในการพยายามแก้ไขสถานการณ์นี้กลับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาห่างเหินกันมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อแม่ตัดสินใจเข้าร่วม “โครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้การสื่อสารเชิงบวกและการเข้าใจจิตใจของลูก แม่ได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆ ในการเข้าหาและพูดคุยกับลูก โดยลดการใช้อารมณ์และการดุด่า และเริ่มเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตนเอง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารนั้นเป็นบวกอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และน้องอุ้มได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงขึ้น จากที่เคยเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความห่างเหินและความกลัว กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น วิดีโอนี้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจากพ่อแม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในความสัมพันธ์ในครอบครัว

Year:
ลูกค้า:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)