นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้น tooImorrow ได้มีการพัฒนานโยบายนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีการที่บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้งานจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัททราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทางบริษัทจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบกิจกรรมและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม เริ่มต้นจากการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อหรือเชิญชวนในกิจกรรมที่สะท้อนปัญหาสังคมไทย และปรับความคิด "ชุดใหม่" อย่างมีมิติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดียิ่งขึ้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกบันทึกมาได้จากหลายวิธี โดย toomorrow จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากการติดตามข่าวสารผ่านอีเมล การลงทะเบียนเข้าร่วมเทรนนิ่ง, อีเว้นท์ หรือสัมนาออนไลน์ต่างๆ หรือการลงทะเบียนในลักษณะอื่นๆ โดยข้อมูลที่ทาง toolmorrow จะเก็บบันทึกไว้ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วย ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

1) ใช้สำหรับการตลาด บริษัทเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอสื่อหรือเชิญชวนในกิจกรรม เมื่อท่านทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ

2) ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวกิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆที่มีการอัปเดตในแต่ละโอกาส และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ใช้สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญไฆษณาเพื่อนำส่งเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

ทั้งนี้ toolmorrow ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น นอกจากนี้บริษัทไม่มีนโยนายที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุณาตจากท่านเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

toolmorrow มีมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่มีมาตรฐาน และมีนโยบายในส่วนนี้อย่างเข้มงดเพื่อมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย นำไปใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ kannikar.toolmorrow@gmail.com เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้จะมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การใช้งานคุ้กกี้ (Cookie)

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กสำหรับเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน คุ้กกี้จะจดจำค่าการใช้งานของท่าน และช่วยปรับปรุงให้ท่านใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ข้อมูลขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ในเรื่องที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่ท่านเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน