แยกขยะไปก็เทรวมอยู่ดี?

https://www.facebook.com/policybypeople/videos/1936166199955721/

Problem

แม้ว่าประเทศไทยรณรงค์เรื่องการแยกขยะมาหลายปี แต่ถือว่าไม่ค่อยสำเร็จเพราะเรายังเชื่อว่า “แยกไปก็ไปเทรวมกันอยู่ดี”

Idea

เราพิสูจน์ความเชื่อของสังคมว่า “แยกไปก็เทรวมกันอยู่ดี” ว่านั่นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่? ด้วยการสร้างสถานการณ์ทิ้งขยะในแต่ละแบบ ได้แก่ 1.แยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไปออกจากกัน 2. แยกขยะรีไซเคิลกับขยะทั่วไปออกจากกัน 3. ไม่แยกขยะ ผลปรากฏว่ารถเก็บขยะแยกขยะโดยส่วนมาก ยิ่งประชาชนช่วยกันแยกขยะมากเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นเท่านั้น

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow