ABOUT US

Where Engagement Meets Impact

toolmorrow ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 โดย สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างด้วยการเล่าเรื่องที่มีศักยภาพในการสั่นคลอนความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบการทดลองทางสังคม การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากชุดความคิดเดิมกับชุดความคิดใหม่ การสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ภาพยนตร์สั้นที่เต็มไปด้วยความหมายและภาพยนตร์สั้นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ท้าทายการคิด และผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ปลอดภัย เป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ ร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

toolmorrow ทุ่มเทให้กับการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการยอมรับด้วยรางวัลถึง 14 รางวัล และร่วมมือกับองค์กรมากกว่า 70 แห่งเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในด้านสุขภาพ การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ และการส่งเสริมสังคมที่มีความสงบสุข

ความภูมิใจของเราคือการเป็นธุรกิจทางสังคมที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด 'Where Engagement Meets Impact' ที่ไม่เป็นเพียงแต่เล่าเรื่องราว แต่เรายังเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการเปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมที่เข้มข้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืน

What We Do

ที่ toolmorrow เราใช้เรื่องราวและประสบการณ์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยวิธีการเล่าเรื่องและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างสรรค์จึงกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนและปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

Social Experiment Video

วิดีโอทดลองทางสังคม

การทดลองที่จัดสรรขึ้นในสถานการณ์จริง เราเน้นการเปิดเผยค่านิยมที่ซ่อนเร้นและพฤติกรรมต่างๆ ผ่านการสังเกตการณ์ที่ไม่จำกัดกรอบ กระตุ้นให้เกิดการสะท้อนตัวตนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความคิด

Comparison Video

วิดีโอเปรียบเทียบผลลัพธ์

การเล่าเรื่องที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ตามมาจากการตัดสินใจที่แตกต่างกันในสถานการณ์เดียวกัน เพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบและความสำคัญของการเลือกตัดสินใจ ส่งผลให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจในชีวิตจริง

Interview Video

วิดีโอสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์บุคคลที่มีเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าทึ่ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันมุมมองใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน สร้างแรงจูงใจและมุมมองใหม่ในการมองโลก

Short Film

ภาพยนตร์สั้น

การเสนอเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายในประเด็นครอบครัวผ่านภาพยนตร์สั้น เพื่อกระตุ้นการรับรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ครอบครัว และสังคม

Interactive Short Film

ภาพยนตร์สั้นแบบอินเตอร์แอคทีฟ

การเปิดโอกาสผู้ชมในการเลือกเส้นทางของเรื่องราว สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และตั้งคำถามต่อการตัดสินใจและทบทวนผลลัพธ์ที่ตามมา

Share&Care

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์

สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่เป็นมิตร ปลอดภัย และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ดูแลครอบครัว

Workshop

การจัดเวิร์คชอป

การเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแลครอบครัว

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา? ติดต่อเราได้ที่

ลูกค้าที่เคยร่วมงาน