Share & Care

แพลตฟอร์มเรียนรู้แบบออนไลน์

สำหรับทุกคนที่ต้องการคำแนะนำในการดูแลเด็กและสมาชิกในครอบครัว การหาข้อมูลและคำปรึกษาที่เชื่อถือได้ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายครั้งพวกเขาต้องรอนานและอาจต้องจ่ายเงินในราคาสูง ในขณะที่ประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่ผ่านปัญหาเหล่านี้มาได้และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมให้พวกเขาได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนอื่นๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน

"Share&Care" เป็นแพลตฟอร์มเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลอดภัย และเป็นมิตร ตั้งแต่ภาพยนตร์สั้นแบบ Interactive ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงและเห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจ, การเรียนรู้แบบ E-learning ที่ให้ความรู้ในการดูแลเด็กอย่างมีหลักการ, การแบ่งปันประสบการณ์กลุ่มออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเคล็ดลับและคำแนะนำ รวมถึงการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ช่วยสนับสนุนทรัพยากรและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ที่นำไปสู่การปรับใช้อย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีพื้นที่ปลอดภัยในการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน

แพลตฟอร์ม "Share&Care" ช่วยเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคน โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้อื่น จนเกิดความรู้และทักษะในการดูแลเด็กและสมาชิกในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ...รอติดตามเร็วๆ นี้ครับ

สนับสนุนโดย NIA, สสส.