กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
(Youth Counselor)

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

จุดมุ่งหมาย

สุขภาพจิตในวัยเรียนนั่นถือเป็นเรื่องสำคัญ จะดีแค่ไหนหากเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับเพื่อนได้ เราอยากให้ทุกคนได้ลองมารู้จักกิจกรรมนี้กันครับ

รายละเอียด

toolmorrow ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ให้กับน้องๆ นักเรียนในกลุ่มจิตวิทยาสิริมงคลเพื่อพัฒนาคน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดยแกนนำผู้ปกครอง toolmorrow ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนที่สนใจด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษาภายในกิจกรรม มีน้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6 มาเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับ ดูแลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

toolmorrow ขอขอบคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ที่เชิญเราไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและได้รับพลังงานดีๆ จากน้องๆนักเรียนกลับมาเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

Year:
Category:
ลูกค้า:
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)