ลุงภารโรงผู้รู้เห็นทุกอย่าง

ในสังคมการศึกษาไทยที่มักจะให้ความสำคัญกับคะแนนวิชาการและเกรดเฉลี่ยเป็นหลัก ความสามารถอื่นๆ ของเด็กนักเรียนบางครั้งก็ถูกมองข้ามไป ภาพยนตร์สั้น “ภารโรงผู้รู้เห็น” จะพาไปพบกับมุมมองที่แตกต่างจากลุงภารโรง ที่เห็นนักเรียนมามากมาย และได้เห็นศักยภาพและความสามารถที่หลากหลายในตัวพวกเขา นอกเหนือจากวิชาการ

ลุงภารโรงที่เห็นว่าเด็กกลุ่มหนึ่งที่อาจไม่เก่งวิชาการ แต่มีความสามารถพิเศษในด้านอื่น เช่น ดนตรี เล่นกีฬา หรือศิลปะ และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่พวกเขาชอบ ซึ่งเป็นศักยภาพที่ไม่ควรถูกมองข้าม ลุงจึงเริ่มแนะนำให้โรงเรียนมองเห็นและให้ความสำคัญกับความสามารถเหล่านี้ของนักเรียน

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการยอมรับและส่งเสริมความหลากหลายของความสามารถในโรงเรียนและเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนในชุมชนการศึกษาเปิดใจมองเห็นคุณค่าและศักยภาพในแต่ละบุคคล

Year:
ลูกค้า:
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)